Năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Campuchia

Báo cáo Năng suất lao động Việt Nam vừa được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp với các tổ chức quốc tế công bố ngày 8-5 cho thấy, năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Campuchia.


TOP