Tin trong tỉnh

Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản ý nhà nước và đấu tranh phòng chống tình trạng khai thác cát, sỏi nói riêng và khai thác khoáng sản trái phép nói chung đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ở một số huyện hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi và các loại khoáng sản khác có nguy cơ diễn biến phức tạp.

khai thác cát

Hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lam

Ngày 29/11/2018, Sở TN&MT có văn bản số 7189/STNMT-KS về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Xét đề nghị của Sở TN&MT, ngày 04/12/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ra văn bả số 9220/UBND-NN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trước đây về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; phương án bảo vệ khoáng sản…

công văn

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở TN&MT thường xuyên đôn đốc chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát, sỏi. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh kịp thời có giải pháp hiệu quả chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên đị bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP