Video

Thi thổi cơm, té nước, bắt vịt trên sông

Đội chơi phải khéo léo vừa thổi cơm vừa té nước vào lửa của đội đối phương… hết giờ quy định, cơm đội nào chín sẽ thắng.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP