Video

Virus tả lợn châu Phi có thể tồn tại trong xúc xích đến gần 3 năm

Virus gây dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại trong sản phẩm thịt đông lạnh, xúc xích, dăm bông... đến gần 3 năm.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP