Trong nước

10 lãnh đạo địa phương có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp

Cùng với đó, có 8 trường hợp trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp; một trường hợp trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH báo cáo tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC


Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 25-3 tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác HĐND năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024, năm 2023, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời, các địa phương tổ chức riêng kỳ họp chuyên đề hoặc tại kỳ họp thường lệ cuối năm để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu bảo đảm thực chất, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.

HĐND ở cấp tỉnh, cấp huyện trong cả nước đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu vào cuối năm 2023.

Ở cấp tỉnh, có 1.700 người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. HĐND không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 208 người, trong đó 176 người mới được HĐND bầu trong năm 2023 và 32 người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được miễn nhiệm trước khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả, số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm cao là 1.546/1.700 người, chiếm tỷ lệ gần 91%.

“Chỉ có một trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp, hiện nay trường hợp này (ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - PV) đã bị khởi tố, bắt tạm giam” - báo cáo nêu rõ.

Ở cấp huyện, có tổng số 12.028 người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND không lấy phiếu tín nhiệm đối với 1.624 người, trong đó 1.466 người mới được HĐND bầu trong năm 2023 và 158 người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được miễn nhiệm trước khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả, số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm cao" là 10.968/12.028 người, chiếm tỷ lệ trên 91%.

Cùng với đó, có 8 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp; một trường hợp có trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp.

Tại Bình Phước, 1 người đã xin từ chức và được chấp thuận. Tại Hậu Giang, HĐND cấp huyện đã họp bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ 1 người. Tại Nghệ An, HĐND cấp huyện đã tổ chức kỳ họp bỏ phiếu tín nhiệm và đã miễn nhiệm đối với 2 người.

Tại Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định bố trí, luân chuyển công tác khác. Tại Hòa Bình, HĐND đã tổ chức họp bỏ phiếu tín nhiệm nhưng kết quả bỏ phiếu không đạt quá nửa tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp, nên vẫn được giữ nguyên chức vụ.

Hiện còn tỉnh Kiên Giang và Quảng Nam đang tiến hành các thủ tục, quy trình để sớm trình HĐND xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Tác giả: ANH PHƯƠNG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP