Kinh tế

Agribank có tổng giám đốc mới

Ông Phạm Toàn Vượng, Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Agribank từ ngày 1/12.

Ông Phạm Toàn Vượng, tân Tổng giám đốc Agribank. Ảnh: Agribank.

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

Ông Phạm Toàn Vượng sinh năm 1976. Ông gắn bó với Agribank từ năm 1999 và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Agribank từ năm 2015. Ông Vượng được giao phụ trách Ban điều hành Agribank kể từ ngày 1/10 thay ông Tiết Văn Thành.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương - Phó tổng giám đốc Agribank, ông Lê Xuân Trung - Phó tổng giám đốc Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.

Đồng thời điều động, bổ nhiệm bà Từ Thị Kim Thanh - Phó chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank; bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Agribank.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/12, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Tác giả: Thanh Thương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP