Giáo dục

Bác sĩ chuyên khoa 2 sẽ được công nhận tương đương tiến sĩ

Đó là một trong những điểm mới của Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ mà Bộ GD&ĐT vừa đưa ra lấy ý kiến.

Theo dự thảo giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng quy đổi trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh là giảng viên có chức danh hoặc trình độ khác nhau của cơ sở giáo dục được quy đổi theo hệ số.

Cụ thể: Giảng viên có trình độ đại học (hệ số 0,3), Giảng viên có trình độ thạc sĩ (hệ số 1,0), Giảng viên có trình độ tiến sĩ (hệ số 2,0), Giảng viên có chức danh phó giáo sư (hệ số 3,0), Giảng viên có chức danh giáo sư (hệ số 5,0).

Đối với khối ngành sức khỏe, giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ tiến sĩ; giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Đối với khối ngành nghệ thuật, giảng viên là nghệ sĩ nhân dân có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ tiến sĩ; giảng viên là nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung nội dung mới là sinh viên chính quy trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh gồm: sinh viên đại học theo hình thức chính quy, sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức chính quy, sinh viên liên thông theo hình thức chính quy, sinh viên văn bằng hai đào tạo theo hình thức chính quy, không bao gồm sinh viên cử tuyển đại học chính quy;

Sinh viên bị sàng lọc là sinh viên đã nhập học vào trường nhưng sau thời gian đào tạo tiêu chuẩn (thời gian thiết kế cho chương trình đào tạo) chưa đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp hoặc không còn tiếp tục theo học tại trường;

Số sinh viên đại học chính quy trên một giảng viên quy đổi theo khối ngành được xác định không vượt quá các định mức sau: Khối ngành I (20); Khối ngành II (10), Khối ngành III (25), Khối ngành IV (20), Khối ngành V (20), Khối ngành VI (15), Khối ngành VII (25).

Số sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm chính quy trên một giảng viên/ giáo viên quy đổi không vượt quá 25 sinh viên chính quy.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP