Trong nước

Bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh với nguyên Giám đốc Công an tỉnh, bầu bổ sung 2 nhân sự mới

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVII đã tổ chức kỳ họp 25 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Cụ thể, trong chương trình, các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn đã xem xét, biểu quyết thông qua 4 nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Sỹ Tân , nguyên Giám đốc Sở Xây dựng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Gia nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/4/2024.

Bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Thái Hồng Công , nguyên Giám đốc Công an tỉnh do cấp có thẩm quyền kết luận có hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đối với ông Lộc Nguyên Hùng , thuộc Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 do vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 90 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn bỏ phiếu bầu Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Duy Đông, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP