Trong nước

Ban Nội chính Trung ương được bổ sung chức năng

Ban Nội chính Trung ương được bổ sung chức năng và có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Bộ Chính trị vừa ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Nội chính Trung ương, thay thế quyết định từ năm 2012.

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương được bổ sung chức năng là "cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ" về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Trước đây Ban Nội chính Trung ương chỉ được quy định chức năng là "cơ quan tham mưu" của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư. Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, việc bổ sung nêu trên đã làm rõ hơn chức năng và đề cao quyền hạn, trách nhiệm của Ban Nội chính Trung ương, "với tư cách là một cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của Đảng chứ không chỉ dừng lại ở tham mưu, giúp việc".

"Lâu nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban tổ chức Trung ương... đều được quy định là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ. Như vậy lần này Ban Nội chính Trung ương đã được nâng vị thế, tuy lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng chức năng thì tương tự như các cơ quan quan trọng khác của Đảng", ông Hùng giải thích thêm. Ông cũng nhìn nhận quyết định mới cho thấy cấp có thẩm quyền đánh giá cao đóng góp của Ban Nội chính Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua.

Từ trái qua: Ông Phan Đình Trạc (Trưởng Ban Nội chính Trung ương); Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng; Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Cũng theo quyết định mới, Ban Nội chính Trung ương được quyền yêu cầu các cơ quan nội chính, tư pháp Trung ương và các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban này.

Ban Nội chính Trung ương còn được yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị, cá nhân làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tháng 7/2019, Ban bí thư đã ban hành quy định về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với uỷ ban kiểm tra cấp dưới. Đây là văn bản đầu tiên của Ban bí thư cụ thể hóa vai trò, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra cấp trên.

Theo quy định này, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp. Cùng với đó, khi tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì ủy ban kiểm tra cấp trên sẽ chỉ đao cấp dưới kiểm tra, tập trung vào những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng...

Ủy ban kiểm tra cấp trên cũng có quyền yêu cầu cấp dưới chuyển hồ sơ vụ việc lên để xem xét, xử lý khi có căn cứ cho thấy cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ban Nội chính Trung ương được tái lập vào năm 2012. Trưởng ban hiện nay là ông Phan Đình Trạc; các Phó ban là ông Võ Văn Dũng, Trần Quốc Cường, Nguyễn Thái Học, Phạm Gia Túc, Nguyễn Thanh Hải.


Tác giả:
Viết Tuân

Nguồn tin: Báo Vnexpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP