Tin trong tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022

Sáng 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Mở đầu phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào kết quả 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (Quyết định số 827/QĐ-TTg).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ-TTg

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ-TTg, các nhiệm vụ phát triển thành phố Vinh thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ trên các lĩnh vực được triển khai nghiêm túc và đạt được một số kết quả nhất định. Tỉnh đã có chủ trương để ưu tiên, tập trung nguồn lực cho phát triển Thành phố, một số ngành, lĩnh vực như: Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, Giáo dục & Đào tạo, Y tế đã hình thành yếu tố trung tâm vùng.

Tuy nhiên, một số các lĩnh vực đã đề ra chưa có bước phát triển vượt trội; hệ thống hạ tầng đô thị thiếu đồng bộ, tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, vấn đề môi trường chưa được xử lý triệt để; thu hút đầu tư còn hạn chế; công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai chưa nghiêm, chưa hiệu quả, chưa có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều của Trung ương, đặc biệt về nguồn lực;… còn thiếu nhiều điều kiện để xứng tầm với vai trò đầu tàu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.

Theo các đại biểu, mặc dù thành phố Vinh đã từng bước có sự phát triển, tuy nhiên nếu so với mục tiêu “phát triển Vinh trở thành Trung tâm kinh tế, văn hoá của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023” thì còn khoảng cách xa, sức lan toả, ảnh hưởng của thành phố Vinh đối với các tỉnh, thành phố trong khu vực còn hạn chế.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng cho biết trong 08 nhiệm vụ Thành phố phải thực hiện theo Quyết định 827 có 02 nhiệm vụ đã triển khai, 04 nhiệm vụ đang triển khai và 02 nhiệm vụ chưa triển khai.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng thẳng thắng nhìn nhận đến nay, mục tiêu đề ra chưa đạt được như về đột phá trong phát triển kinh tế chưa rõ nét; giá trị gia tăng bình quân đầu người chưa đạt tiệm cận so với mục tiêu; thu ngân sách chưa bền vững.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chỉ còn hơn 01 năm triển khai để đạt được mục tiêu của Quyết định 827 là rất khó

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, triển khai Quyết định 827, UBND tỉnh đã dành sự quan tâm và tạo điều kiện cho thành phố Vinh thực hiện các mục tiêu. Mặc dù nguồn lực đầu tư cho thành phố có phần “khiêm tốn” song đã có sự ưu tiên. Một số dự án hạ tầng trên địa bàn thành phố đã được quan tâm, đầu tư như tuyến Lê Mao kéo dài, tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách... Song thực tế, 02 năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh, thiên tai do đó ảnh hưởng rất lớn trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong Quyết định 827. Cùng với đó, mục tiêu đặt ra trong Quyết định 827 quá cao, trong khi thời gian thực hiện chỉ còn lại 01 năm khả năng hoàn thành là rất khó.

Bởi vậy, trong thời gian tới, Thành phố cần rà soát, tính toán lại các mục tiêu, chỉ tiêu hợp lý để có ưu tiên trong bố trí nguồn lực cũng như tổ chức triển khai. Đồng thời, đề nghị các ngành liên quan thực hiện phân cấp, phân quyền cho Thành phố nhiều hơn, “có như vậy, Thành phố Vinh mới bớt phao của tỉnh để năng động hơn” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đồng ý với đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết riêng cho thành phố Vinh để Thành phố phát triển tốt hơn. Phía Thành phố cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định 827.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng cảnh quan, môi trường và phát triển đô thị tại thành phố Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, một trong những nội dung quan trọng được Bộ Chính trị xác định khi ban hành Nghị quyết 26 là xây dựng Vinh trở thành một trong những Trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung bộ.

Nhìn lại kết quả 02 năm triển khai thực hiện Quyết định 827, một số chỉ tiêu quan trọng chưa thực hiện được như chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ dân cư đô thị, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia... Kết quả không đạt được một phần do yếu tố khách quan - đại dịch COVID -19 và đến nay hậu COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng hết sức nặng nề.

Đi vào đánh giá từng lĩnh vực cụ thể, theo Bí thư Tỉnh ủy, đến nay, thành phố Vinh đã khẳng định là trung tâm tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; giáo dục và đào tạo và trung tâm về y tế. Còn về lĩnh vực thương mại, phát triển du lịch, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, văn hóa, thể dục thể thao phát triển chưa rõ nét. Trong đó, dịch vụ thương mại chưa có dáng dấp của trung tâm vì quy mô còn nhỏ. Vai trò hạt nhân trong liên kết phát triển du lịch chưa đạt. Thành phố Vinh chưa phải là điểm du lịch để khách du lịch phải nhớ đến, các nhà đầu tư lớn cũng chưa chọn Vinh để đầu tư phát triển du lịch. Việc phát huy giá trị văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển du lịch thì vẫn chưa làm được...

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố Vinh, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với quan điểm cần phải phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho thành phố. Song, “yêu cầu phía Thành phố Vinh phải chủ động đề xuất các nội dung để được phân quyền, phân cấp, đồng thời phải đảm bảo yếu tố “con người” – đội ngũ cán bộ đủ năng lực để tiếp nhận khi được giao quyền - đây là điều quan trọng nhất” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đồng tình với đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết riêng cho thành phố Vinh.

Trong chương trình làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; dự thảo Chương trình làm việc, Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến một số vấn đề thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc thành lập Cụm Công nghiệp Nghi Diên tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc; thống nhất cho chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tạo vùng Cồn Bàu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP