Video

Báo động tình trạng tranh cướp khách, đánh võng, hỗn chiến trên quốc lộ

Trong vai hành khách, phóng viên tiếp cận 1 điểm nóng về tranh giành, cạnh tranh không lành mạnh giữa các xe vận tải cố định trên địa bàn tỉnh Nam Định.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP