Trong nước

Bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Tổ chức trung ương

Các ông Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến và bà Bùi Thị Minh Hoài đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Lê Minh Hưng - Ảnh: NGỌC THẮNG

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ 9, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII. Cụ thể gồm:

Ông Lê Minh Hưng, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP