Trong nước

Bộ Công an điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

Là khẳng định của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Trưởng đoàn khảo sát khi làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội, sáng nay, 25-5.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Tiểu ban, Phó trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Phó trưởng đoàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội của Đảng uỷ Công an Trung ương, trong đó Đảng uỷ Công an Trung ương đã thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Trung ương khoá XII của Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Nổi bật là Đảng uỷ Công an Trung ương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Lực lượng CAND thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh với quốc phòng, đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Coi trọng xây dựng nền an ninh nhân dân với nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân. Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong mọi tình huống. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. “Tăng cường phối hợp, hiệp đồng với Quân đội, các cơ quan tư pháp, nội chính, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu và từ cơ sở; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”, Thường trực Ban Bí thư đánh giá.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đặc biệt hoan nghênh Đảng uỷ Công an Trung ương đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, đề ra các chủ trương biện pháp lãnh đạo phù hợp với thực tế và đặc điểm, nhiệm vụ công tác của lực lượng CAND. Gương mẫu đi đầu, tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh…; qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự buổi làm việc

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an; gợi mở những vấn đề cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, các ý kiến phát biểu của Đoàn công tác cũng như các đại biểu; đồng thời tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP