Giáo dục

Bộ GD-ĐT tiêu gì hết 749 tỉ đồng cho 3 năm đổi mới thi cử!

Dự toán kinh phí tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH cùng xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi năm 2018 là 351 tỉ đồng, năm 2019 là 203,6 tỉ đồng và năm 2020 là 201,6 tỉ đồng.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017

Theo đề án đổi mới thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ký ban hành, trong 3 năm từ 2018-2020, con số chi cho việc đổi mới thi là khổng lồ.

Cụ thể, năm 2018, dự toán kinh phí cho riêng việc tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH là 151 tỉ đồng, trong đó riêng việc tổ chức thi là 34 tỉ đồng, ra đề thi 31 tỉ đồng, chi phí thuê địa điểm làm việc ăn ở cho ban đề thi là 6,6 tỉ đồng, chi mua, thuê máy móc vật tư phục vụ ra đề thi là 19 tỉ đồng. Cũng theo tính toán của Bộ GD-ĐT, chi phí thuê hạ tầng, vận hành, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý thi là 18 tỉ đồng.

Liên quan đến việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá phục vụ đề thi, kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD-ĐT cho hay chi phí cho việc này là 84,7 tỉ đồng.

Về công tác tuyển sinh, Bộ GD-ĐT cho hay phần mềm tuyển sinh (điều chỉnh) được tính chi phí 8 tỉ đồng, chi phí các khâu tổ chức từ tháng 2 đến tháng 12 của năm là 6 tỉ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra thi và tuyển sinh chiếm 3,99 tỉ đồng.

Về dự toán kinh phí cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyển sinh, Bộ GD-ĐT dự kiến phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá, phần mềm quản lý phục vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá kết hợp với chấm thi và phần mềm cho thí sinh ôn luyện trực tuyến là 11,5 tỉ đồng.

Đầu tư trang thiết bị phần cứng và phần mềm cho thi và tuyển sinh: 70 tỉ đồng, thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị bảo mật phòng máy chủ 70 tỉ đồng, các phần mềm phục vụ phòng máy chủ 15 tỉ đồng, hệ thống phần cứng và phần mềm giám sát thi tại Test center 20 tỉ đồng, thiết bị hỗ trợ và giám sát hệ thống thi 15 tỉ đồng, hệ thống máy tính mở rộng phục vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá 15 tỉ đồng, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng trung tâm tổ chức thi vệ tinh quốc gia 40 tỉ đồng.

Bộ GD-ĐT cũng cho hay, năm 2019, cơ bản các nội dung được xây dựng như năm 2018. Cụ thể, kinh phí tổ chức thi là 25 tỉ đồng, ra đề thi 22,4 tỉ đồng. Kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá phục vụ ra đề thi năm 2019 là 90,7 tỉ đồng, thanh tra tuyển sinh 3,99 tỉ đồng. Tổng các khoản chi phí cho nhiệm vụ tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2019 là 141,6 tỉ đồng. Cũng trong năm này, kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho kỳ thi là 22 tỉ đồng, hạ tầng trung tâm tổ chức thi vệ tinh quốc gia 40 tỉ đồng. Tổng cộng, chi phí cho năm 2019 là 203,6 tỉ đồng.

Năm 2020, kinh phí cho đổi mới thi giảm đi một chút: 201,6 tỉ đồng. Con số này bao gồm tổ chức thi 24,1 tỉ đồng, ra đề thi 21,4 tỉ đồng, xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá phục vụ ra đề thi năm 2019 là 90,7 tỉ đồng, vận hành nâng cấp phần mềm tuyển sinh 6 tỉ đồng, chi phí các khâu tổ chức từ tháng 2 đến tháng 12 của năm là 6 tỉ đồng, công tác thanh tra, kiểm tra thi và tuyển sinh chiếm 3,99 tỉ đồng. Kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho kỳ thi năm 2020 vẫn ở mức 22 tỉ đồng, hạ tầng tầng trung tâm tổ chức thi vệ tinh quốc gia 40 tỉ đồng.

Tác giả: Yến Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP