Trong nước

Bổ nhiệm nữ Vụ trưởng giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 28/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm nhân sự mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố Quyết định số 1331-QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: bà Đinh Thị Mai là cán bộ được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn.

Ở vị trí công tác nào, bà Đinh Thị Mai đều khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức kỷ luật cao, năng lực chuyên môn tốt, có khả năng xây dựng tập hợp, đoàn kết nội bộ.

Với vị trí là Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - đơn vị có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Ban về chủ trương, quan điểm, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng, cụ thể hóa Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực tuyên truyền, bà Đinh Thị Mai đã cùng tập thể Vụ Tuyên truyền tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo kịp thời, thuyết phục, bảo đảm đúng nguyên tắc; đồng thời luôn tìm tòi, nghiên cứu để tham mưu những vấn đề mang tính định hướng chiến lược của Đảng đối với lĩnh vực tuyên truyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, bà Đinh Thị Mai đáp ứng tốt các tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; tin tưởng bà Đinh Thị Mai khi được bổ nhiệm vào cương vị mới sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đoàn kết, thống nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng bà Đinh Thị Mai.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, bà Đinh Thị Mai trên cương vị công tác mới sẽ phát huy hết tâm sức, trí tuệ của mình, tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Ban Bí thư và của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bày tỏ xúc động, vinh dự và trách nhiệm khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bà Đinh Thị Mai khẳng định, tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, giao nhiệm vụ của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và sẽ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân trong thời gian tới.

Bà Đinh Thị Mai sinh năm 1971, quê quán Ninh Bình. Bà có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tâm lý học. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, bà từng là chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh Đoàn Ninh Bình; chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn Ninh Bình; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Ninh Bình, nhiệm kỳ Đại hội IX; Chuyên viên Ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh Đoàn Ninh Bình; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Ninh Bình, nhiệm kỳ Đại hội IX .

Từ 2002 đến tháng 8/2019, bà Đinh Thị Mai là Chuyên viên và Chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ 8/2019 đến nay, bà là Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP