Trong nước

Bổ nhiệm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Ngọc Hà - Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Học viện.

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Quyết định số 1232-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, theo đó bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà khẳng định sự đánh giá cao của Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành, Ban Giám đốc Học viện, các cán bộ chủ chốt của Viện Lịch sử Đảng đối với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của ông Hà trước khi được bổ nhiệm.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Ngọc Hà. Ảnh: VGP.

Về phần mình, tân Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hà bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng giao cho trọng trách, nhiệm vụ mới, đồng thời cho biết đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

"Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà sớm thích nghi yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng tập thể Ban Giám đốc đoàn kết, thảo luận mở, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; sẵn sàng nhận công việc Ban Giám đốc Học viện phân công, đặc biệt là công tác chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng địa phương" - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu.

Ông Nguyễn Ngọc Hà khẳng định sẵn sàng đón nhận và thực hiện tất cả nhiệm vụ được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó, cam kết luôn học hỏi quán triệt tinh thần đổi mới của Học viện, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc, góp phần đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, ngày càng bồi đắp những giá trị của 70 năm truyền thống vẻ vang của học viện.

Được biết, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng từ 01/6/2016 theo Quyết định Số 1268-QĐ/HVCTQG, thay PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP