Trong nước

Bổ nhiệm sai tại chi cục có 12/13 công chức là lãnh đạo

Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Bình sau khi lập đoàn kiểm tra đã phát hiện có sai phạm trong quy trình bổ nhiệm chức danh trưởng phòng tại Chi cục Thủy lợi. Sở này đã yêu cầu Chi cục Thủy lợi thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm không đúng.

Ngày 29/8, ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) tỉnh Quảng Bình xác nhận, sở này vừa thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh có tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình tại Chi cục Thủy lợi.

Cụ thể, dư luận xôn xao về việc, Chi cục Thủy lợi bổ nhiệm ông Mai Việt Hưng làm Trưởng phòng Thủy lợi - Nước sạch vệ sinh nông thôn không có ý kiến của lãnh đạo đơn vị, không có ý kiến của cấp ủy, không lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt trong Chi cục Thủy lợi.

Cùng với đó là việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý Đê điều đối với ông Hà Xuân Đàn cũng không lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt trong chi cục.

Theo ông Khoa, sau khi đoàn kiểm tra, làm việc và đã phát hiện vi phạm trong quy trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo đối với ông Mai Việt Hưng, Trưởng phòng Thủy lợi - Nước sạch vệ sinh nông thôn.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT đã đề nghị Chi cục Thủy lợi thu hồi, hủy bỏ toàn bộ các quyết định bổ nhiệm này. Riêng trường hợp của ông Hà Xuân Đàn, ông Khoa cho biết việc bổ nhiệm “không sai lắm”!

Ngoài việc bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình, dư luận còn phản ánh tại Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình xuất hiện tình trạng “thừa lãnh đạo, thiếu nhân viên”.

Tại đơn vị này có tất cả 13 công chức thì có đến 12 người là lãnh đạo. Ngoài Chi cục trưởng và 2 Phó Chi cục trưởng còn có 5 trưởng phòng và 3 phó trưởng phòng thuộc 5 phòng ban chuyên môn gồm: Phòng Phòng chống thiên tai (1 trưởng phòng và 2 phó phòng); Phòng Quản lý công trình Thủy lợi và Nước sạch Nông thôn (có 1 trưởng phòng); Phòng Thanh tra - Pháp chế (1 trưởng, 1 phó phòng); Phòng Quản lý Đê điều (1 trưởng phòng, 1 phó phòng) và Phòng Hành chính tổng hợp có 1 trưởng phòng.

Giải thích với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình nói rằng, việc này là do “lịch sử để lại”.

Tác giả: Viết Quân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP