Trong nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ

Từ nay tới 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành rà soát, thống kê thực trạng trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm và theo 5 thứ tiếng.

Theo kế hoạch thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia về 
học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030" của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa được ban hành, đến năm 2025 sẽ hoàn thiện các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hướng đến hết năm 2025 đạt mục tiêu: 50% cán bộ, công chức (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên; 60% viên chức và 50% viên chức quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên.

Đến năm 2030 sẽ đạt mục tiêu là 60% cán bộ, công chức (tập trung vào lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên; 70% viên chức và 60% viên chức quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ này khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực tự học tập, chủ động tìm kiếm, tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để không ngừng nâng cao năng lực và khả năng làm việc, thích ứng với môi trường quốc tế.

Trong giai đoạn từ nay tới năm 2025, cơ quan này sẽ tiến hành rà soát, thống kê thực trạng năng lực, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm và theo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo và tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để tổ chức đánh giá thực trạng năng lực, trình độ tiếng Anh. Dự kiến sẽ có khoảng 1.300 người được bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Giai đoạn 2026-2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng khoảng 20 cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi; 1.600 viên chức và 500 viên chức quản lý về ngoại ngữ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP