Tin trong tỉnh

Bố trí tối đa 9 người cho chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã

Đây là một trong những nội dung tại Đề án số 10 - ĐA/TU của Thị ủy Hoàng Mai về sắp xết tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2018 -2021 và những năm tiếp theo.

Cán bộ phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai cung cấp thông tin về quy hoạch cho người dân. Ảnh: Thành Duy

Từ năm 2019, thị xã Hoàng Mai bắt đầu tiến hành giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khối, thôn với mục tiêu là thấp hơn mức quy định của Trung ương.
Cụ thể, mỗi xã, phường bố trí tối đa 9 người cho các chức danh hoạt động không chuyên trách.

Đối với khối, thôn: loại 1 bố trí không quá 7 người; loại 2, loại 3 bố trí không quá 5 người được hưởng phụ cấp từ ngân sách; khối, thôn loại 2, loại 3 không bố trí phó trưởng thôn, tổ phó dân phố.

Thị ủy Hoàng Mai cũng yêu cầu các chức danh còn lại bố trí hoạt động kiêm nhiệm tuy theo tình hình thực tế tại các phường, xã và đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo thống kê trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, ở cấp xã hiện có 167 cán bộ không chuyên trách, trong đó có 30 người kiêm nhiệm các chức danh khác. Ở 132 khối, thôn có 1.281 cán bộ không chuyên trách, trong đó có 161 người kiêm nhiệm các chức danh khác.

Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22/10/2009 quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 16 -18 chức danh. Trong đó, xã loại 1 được bố trí tối đa không quá 22 người, xã loại 2 được bố trí tối đa không qua 20 người và xã loại 3 được bố trí tối đa không quá 19 người.

Ở khối, thôn có 11 chức danh không chuyên trách.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP