Tin trong tỉnh

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Quyết định về nhân sự cán bộ

Chiều 23/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị trao Quyết định về nhân sự cán bộ. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao quyết định cho các cán bộ.

Theo đó, trong đợt này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 19 đồng chí cán bộ vừa tốt nghiệp Học viện Quân y và Học viện Kỹ thuật Quân sự (trong đó, 15 đồng chí tốt nghiệp Học viện Quân y, 4 đồng chí tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự) về nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị, bệnh viện trong Quân khu 4.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ chúc mừng các đồng chí cán bộ đã hoàn thành nhiệm vụ học tập tiếp tục trở về Quân khu 4 công tác và thông báo cho các cán bộ về những kết quả nổi bật, đổi mới của Quân khu trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cũng lưu ý: Các cán bộ về nhận nhiệm vụ ở cương vị mới phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có tư duy lý luận, năng lực quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào công việc được phân công phụ trách. Thường xuyên phấn đấu, rèn luyện “chuyên môn giỏi, đạo đức tốt”, nhất là đối với các đồng chí vừa tốt nghiệp Học viện Quân y đem hết khả năng, trình độ của mình để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bộ đội và Nhân dân trên địa bàn; không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có phương pháp tác phong công tác, lối sống phù hợp. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải cương quyết đấu tranh, dũng cảm nhận khuyết điểm, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị; giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sỹ. Sâu sát lắng nghe, nắm bắt và đề xuất giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, gương mẫu trong lời nói và hành động. Cùng với cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tác giả: Huy Cường

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP