Trong nước

Các Bộ trưởng, Thứ trưởng ứng cử Quốc hội khoá XV

Trong Chính phủ hiện nay có nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Riêng hai Bộ Quốc phòng và Công an có số đại biểu ứng cử nhiều nhất.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP