Trong nước

Cách chức Bộ trưởng Y tế, bãi nhiệm tư cách ĐBQH của ông Nguyễn Thanh Long

Sáng 7/6, Quốc hội phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Sáng nay, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành thủ tục bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long bằng hình thức bỏ phiếu kín.

473 đại biểu tán thành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long (chiếm 94,79% tổng số đại biểu). 6 đại biểu không tán thành (chiếm 1,2% tổng số đại biểu).

Về cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long, 471 đại biểu tán thành (chiếm 94,39%), 8 đại biểu không tán thành (1,6%).

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết này bằng hình thức điện tử.

454 đại biểu đã tham gia biểu quyết Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long (Đoàn Vĩnh Long), đạt tỷ lệ 90,98%. Trong đó, 449 đại biểu tán thành (89,98%), 2 đại biểu không tán thành (0,40%), 3 đại biểu không biểu quyết (0,6%).

Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc cách chức đối với Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026, 451 đại biểu tham gia biểu quyết (90,38%). Trong đó, 444 đại biểu tán thành (88,98%), 2 đại biểu không tán thành (0,4%), 5 đại biểu không biểu quyết (1%).

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Tước đó, ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng và yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định ông Nguyễn Thanh Long suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm Quy định về những điều Đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận một số lãnh đạo Bộ Y tế, trong đó có ông Nguyễn Thanh Long chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong việc buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số đồng chí lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ông Nguyễn Thanh Long chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng của Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Thanh Long. (Đồ họa: Hà Long).

Tác giả: MINH NGỌC

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP