Tin trong tỉnh

Cải cách hành chính ở Nghệ An: Chưa xin lỗi khi xử lý hồ sơ trễ hẹn

Đó là đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2022.

Cụ thể, tại Nghệ An một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các trường hợp xử lý hồ sơ trễ hẹn.

Ngoài ra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Hội đồng nhân dân; UBND cấp huyện vẫn còn để xảy ra sai sót về thể thức, thẩm quyền.

Bên cạnh đó tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tinh gọn, sắp xếp chưa thực sự hợp lý.Tính chủ động, hiệu quả công tác, ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức còn chưa tốt.

Điển hình là vẫn còn tình trạng công chức, viên chức vi phạm pháp luật đến mức phải bị khởi tố vụ án, bắt tạm giam, điều tra, xét xử...

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An.

Vì thế để chấn chỉnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ quá hạn giải quyết. Đồng thời đăng tải công khai nội dung xin lỗi lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP