Trong nước

“Cán bộ cải cách phải dám đương đầu với lợi ích nhóm”

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phân tích: “Làm cải cách mà không tâm huyết, không đau đáu thì không làm được. Cải cách cũng rất va chạm. Cán bộ làm cải cách phải đối mặt, đương đầu với lợi ích nhóm vì phải cắt bỏ những quyền lợi đã hình thành lâu dài, loại bỏ những yếu tố mang tính tiêu cực và không thực chất”.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm cải cách các bộ, ngành, địa phương khi Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của hơn 7.000 đại biểu. Điều này thể hiện sự quan tâm lớn của các bộ, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chỉ đạo hội nghị ngày 20/12/2018

Theo Bộ trưởng, để gắn kết và đồng bộ giữa cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, vừa qua, dưới sự đề xuất mạnh mẽ của các bộ và Văn phòng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng đã chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước và chủ trì kiểm soát TTHC, triển khai nhiệm vụ cơ chế một chửa, một cửa liên thông từ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ về Văn phòng Chính phủ và chuyển nhiệm vụ từ Sở Tư pháp, Sở Nội Vụ về Văn phòng UBND cấp tỉnh... Việc chuyển nhiệm vụ này nhằm tập trung đầu mối để tham mưu trong thực hiện cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo ông Dũng, việc thực hiện cơ chế này, mục tiêu là lấy sự hài lòng người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đánh giá hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Bộ trưởng nhắc lại việc Tổ công tác của Thủ tướng đã đến một số địa phương, tham quan Trung tâm hành chính công của một số địa phương. Các chuyến đi thực tế cho thấy nhiều tỉnh, thành phố làm rất tốt, Tổ công tác thấy được sự tâm huyết của các cán bộ của các địa phương. Một số địa phương đã có Trung tâm hành chính công cấp tỉnh như Quảng Ninh, Bắc Ninh...

Tuy nhiên, cũng có thực tế là có địa phương đang làm rất tốt, có địa phương lại mới chỉ làm ở bước đầu. Như vậy, cần sự thống nhất cao, phân cấp mạnh và giao quyền tốt hơn nữa để sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ tạo được hiệu quả tốt.

Để tập trung triển khai công việc của năm 2019, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu nhiều nhóm vấn đề, đề nghị các bộ, địa phương thực hiện.

Trước hết, Bộ trưởng Dũng lưu ý, cần quán triệt tốt tại các bộ, ngành, địa phương về cải cách TTHC, tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh vào trách nhiệm các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan văn phòng, tư pháp, hành chính các cấp phải tập trung cải cách.

“Cần phải cải cách từ chính con người chúng ta, từ lề lối làm việc, tác phong của mỗi cán bộ, việc cải cách phải đổi mới từ mỗi con người” – ông Dũng đề nghị cần lấy nguyên tắc sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo cho hiệu quả của cán bộ thực thi công vụ và phải có sự phối hợp chặt chẽ trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị.

Đối với việc tổ chức bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các bộ, địa phương, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ muốn các bộ, địa phương nghiên cứu mô hình tổ chức hợp lý, nhất là mô hình thực hiện 4 tại chỗ, thay vì nhận trả kết quả thì phải có thẩm định, xét duyệt. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đây là vấn đề mới và khó, phải làm cho thực chất.

Yếu tố quan trọng khác là tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC bằng sự hài lòng hoặc không hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp.

“Cải cách phải rất chuyên nghiệp, không tâm huyết, không đau đáu thì không làm được. . Cải cách cũng rất va chạm. Cán bộ làm cải cách phải đối mặt, đương đầu với lợi ích nhóm vì phải cắt bỏ những quyền lợi đã hình thành lâu dài, loại bỏ những yếu tố mang tính tiêu cực và không thực chất” – ông Dũng khái quát.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP