Tin trong tỉnh

Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An vẫn còn vướng mặt bằng

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã nhiều lần ra tối hậu thư về mốc thời gian GPMB dự án Cao tốc Bắc-Nam, tuy nhiên đến nay nhiều địa phương vẫn chưa bàn giao đủ mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Do mưa lũ bị ngập nhiều nơi nên một số máy móc trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An đang nằm yên tại chỗ. Ảnh: Văn Dũng

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84Km thuộc 2 Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó, đoạn qua đất nông nghiệp khoảng 79,31Km (90%); đoạn qua đất khu dân cư khoảng 8,53Km (10%); Số hộ tái định cư khoảng 606 hộ; dự kiến kinh phí GPMB tổng thể là 3.498,9 tỷ đồng (Nghi Sơn - Diễn Châu 1.787,55 tỷ đồng; Diễn Châu - Bãi Vọt 1.711,35 tỷ đồng).

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến cuối tháng 9/2022, vốn đã cấp cho dự án hơn 2.749 tỷ đồng (vốn cấp năm 2022 được 261,95 tỷ đồng). Lũy kế kế hoạch đã giải ngân hơn 2.651,1 tỷ đồng (vốn 2022 giải ngân được 164,045/261,95 tỷ, đạt 62,6%).

Theo UBND tỉnh Nghệ An, Dự án cáo tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh được triển khai từ tháng 6/2019. Với tầm quan trọng của dự án, thời gian qua Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đến nay đã GPMB được khoảng 87,74/87,84Km, đạt 99,88%, còn lại 105m; hạ tầng kỹ thuật đang còn 1 đường ống nước D800 thị xã Hoàng Mai; 7 vị trí đường điện cao thế và 7 vị trí đường điện trung hạ thế chưa di dời xong.

Cụ thể, Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã GPMB được 43,4/43,47Km, đạt 99,84%, còn lại 70m. Trong đó, thị xã Hoàng Mai còn vướng 50m chưa hoàn thành; huyện Quỳnh Lưu còn vướng đường điện cao thế 220Kv 2 vị trí, điện cao thế 110Kv 1 vị trí, điện hạ thế 3 vị trí chưa di dời xong; huyện Diễn Châu còn vướng 20m chưa hoàn thành; huyện Yên Thành có đường điện cao thế 220Kv 1 vị trí đã phê duyệt BC KTKT, đang tiến hành lựa chọn nhà thầu.

Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã GPMB được 44,31/44,37Km, đạt 99,85%, còn lại 35m. Trong đó, huyện Diễn Châu còn vướng 5m chưa hoàn thành; huyện Nghi Lộc còn vướng 30m chưa hoàn thành; huyện Hưng Nguyên có đường điện cao thế 220Kv 2 vị trí, điện cao thế 110Kv 1 vị trí; điện trung thế, hạ thế 3 vị trí chưa di dời xong.

UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để hoàn thành công tác bồi thường GPMB, bàn giao cho Ban QLDA6, nhà đầu tư thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An đảm bảo tiến độ yêu cầu. Trường hợp nếu không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công.

UBND tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị với Ban QLDA6 và nhà đầu tư, trong quá trình thi công phải thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đảm bảo vệ sinh môi trường, thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất. Phải phối hợp với các đơn vị quản lý các tuyến đường để thống nhất đường công vụ ngoại tuyến và ký cam kết hoàn trả công trình theo đúng kết cấu ban đầu (UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải đã có văn bản kiến nghị nhiều lần).

Bên cạnh đó, bổ sung cống chui tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai tại Km391+200 để nhân dân đi lại và sản xuất nông nghiệp được thuận lợi, bổ sung mương thoát nước, cống kỹ thuật, đường gom dân sinh; bổ sung hào kỹ thuật tại vị trí giao cắt với đường QL48D và tuyến đường thanh niên; bổ sung cống và mương thoát nước đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (UBND tỉnh đã đề xuất bằng tại văn bản số 5957/UBND-CN ngày 05/8/2022).

Bổ sung hầm chui tại vị trí Km433+560, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu; bổ sung cống thủy lợi tại Km433+430 và Km433+685, xã Diễn Thọ đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (UBND tỉnh đã đề xuất bằng tại văn bản số 5957/UBND-CN ngày 05/8/2022).

Cùng với đó, chỉ đạo các nhà thầu thi công, nhà đầu tư tập trung máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, tránh các trường hợp tái lấn chiếm (đặc biệt đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt), sớm bàn giao công trình đưa vào khai thác và sử dụng. Đồng thời, phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan để thống nhất các đường công vụ ngoại tuyến trước khi thi công; ký cam kết với địa phương và cơ quan quản lý tuyến đường về hoàn trả đường công vụ theo đúng quy định.

Tại công văn số 7438/UBND-CN ngày 27/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tiến hành bàn giao mặt bằng theo quy định. Trường hợp nếu hộ dân nào không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hoặc bảo vệ thi công theo quy định; hoàn thành chậm nhất xong trước ngày 10/10/2022.

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP