Trong nước

Chi 51 tỷ đồng giải quyết việc tinh giản 1.300 công chức ngành thuế

Giải quyết chế độ để tinh giản 1.336 công chức từ năm 2012 trở về trước, Tổng cục Thuế đã tạm ứng gần 51,5 tỷ đồng, tương đương mức chi xấp xỉ 40 triệu đồng/trường hợp. Dù tiền đã thực chi, cơ quan thuế không báo cáo Bộ Tài chính để bố trí dự toán ngân sách tương ứng. UB Thường vụ Quốc hội yêu cầu rút kinh nghiệm.

Chiều ngày 11/7, trình UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý số tiền 51,5 tỷ Tổng cục Thuế đã tạm ứng cho việc này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức.

Theo trình tự, thủ tục quy định, việc thực hiện tinh giản biên chế phải được Bộ Nội vụ thẩm tra phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện tinh giản, trên cơ sở đó Bộ Tài chính thẩm tra việc tính toán chế độ, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế và giao bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, trong số 1.336 công chức nêu trên có 300 công chức đã được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế, còn 1.036 công chức do sơ xuất trong quá trình tổng hợp báo cáo của Tổng cục Thuế, nên tại thời điểm thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế chưa được Bộ Nội vụ chấp thuận. Đến ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5691 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 1.036 công chức đó.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, từ 2008 đến 2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện và giải quyết chính sách tinh giản biên chế, Tổng cục Thuế đã xác định đối tượng, mức kinh phí chi trả cho từng đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết chính sách tinh giản biên chế, do chưa được Nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế nên Tổng cục Thuế đã tạm ứng từ kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế khoán và cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được UB Thường vụ Quốc hội cho phép để chi trả đối với 1.336 công chức đã thực hiện chính sách tinh giản số tiền gần 51,5 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khái quát, tiền đã chi, Chính phủ đề nghị UB Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt cho Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động để xử lý dứt điểm số đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản với số công chức trên và tổng hợp vào quyết toán ngân sách năm 2017.

Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, đến nay 1.336 công chức tinh giản này đã được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra, phê duyệt danh sách, kinh phí theo quy định. Việc Tổng cục Thuế tạm ứng từ nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế khoán và cơ chế quản lý tài chính để chi trả cho các đối tượng tinh giản biên chế đảm bảo kịp thời, đúng định mức, chế độ quy định.

Đồng tình với đề xuất của Chính phủ nhưng Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc thực hiện tinh giản biên chế là từ năm 2012 trở về trước và việc chi trả kéo dài trong nhiều năm. Số kinh phí đã tạm ứng để chi trả cho 1.336 công chức là gần 51,5 tỷ đồng song cơ quan Tổng cục Thuế đã không báo cáo Bộ Tài chính bố trí dự toán ngân sách nhà nước để chi trả theo quy định. Đến nay mới tổng hợp, báo cáo là chưa bảo đảm tính kịp thời theo quy định. Do đó đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm.

UB Thường vụ Quốc hội biểu quyết và thống nhất cho sửa đổi, bổ sung thêm một khoản chi vào Nghị quyết 1094 để giải quyết việc tinh giản biên chế, trong phần chi thường xuyên 63% nằm trong cơ chế khoán áp dụng trong giai đoạn 2018-2020. Đồng thời cho phép sử dụng chi thường xuyên của năm 2017 để xử lý 51,5 tỷ đồng tiền đã chi cho hơn 1.300 công chức ngành thuế đã tinh giản.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP