Tin trong tỉnh

Chiều 21/3 Nghệ An ghi nhận 3.440 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 932 ca cộng đồng tại 19 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 21/3/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 3.440 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 21 địa phương

Cụ thể: (Tân Kỳ: 333 ca, Diễn Châu: 271 ca, TX Thái Hòa: 266 ca, Tương Dương: 257 ca, Anh Sơn: 217 ca, Quỳ Hợp: 215 ca, TP Vinh: 200 ca, Yên Thành: 200 ca, Quỳnh Lưu: 197 ca, Quỳ Châu: 187 ca, Con Cuông: 160 ca, Kỳ Sơn: 146 ca, Đô Lương: 125 ca, Thanh Chương: 120 ca, TX Cửa Lò: 117 ca, Quế Phong: 109 ca, TX Hoàng Mai: 88 ca, Nam Đàn: 71 ca, Nghĩa Đàn: 70 ca, Hưng Nguyên: 51 ca, Nghi Lộc: 40 ca).

Trong đó, có 932 ca cộng đồng tại 19 địa phương (Quỳnh Lưu: 152 ca, Tân Kỳ: 177 ca, Diễn Châu: 100 ca, Quỳ Hợp: 83 ca, Quế Phong: 74 ca, TX Thái Hòa: 57 ca, Nam Đàn: 52 ca, Yên Thành: 47 ca, Kỳ Sơn: 39 ca, Quỳ Châu: 38 ca, Thanh Chương: 22 ca, Nghĩa Đàn: 20 ca, TX Cửa Lò: 18 ca, TP Vinh: 18 ca, TX Hoàng Mai: 11 ca, Nghi Lộc: 11 ca, Hưng Nguyên: 10 ca, Con Cuông: 2 ca, Đô Lương: 2 ca); 2.508 ca đã được cách ly từ trước (2.508 ca là F1).

Ảnh sưu tầm

Như vậy, trong 24h qua (từ 18h00 ngày 20/3 đến 18h00 ngày 21/3/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 6.400 ca nhiễm COVID-19 tại 21 địa phương (TP Vinh: 808 ca, Diễn Châu: 657 ca, Quỳnh Lưu: 542 ca, Quỳ Hợp: 484 ca, Nghĩa Đàn: 441 ca, Tân Kỳ: 395 ca, Thanh Chương: 338 ca, Anh Sơn: 288 ca, TX Thái Hòa: 266 ca, Tương Dương: 257 ca, Nghi Lộc: 237 ca, TX Cửa Lò: 235 ca, Quỳ Châu: 219 ca, Con Cuông: 213 ca, Yên Thành: 200 ca, TX Hoàng Mai: 177 ca, Hưng Nguyên: 174 ca, Kỳ Sơn: 146 ca, Quế Phong: 127 ca, Đô Lương: 125 ca, Nam Đàn: 71 ca)

Trong đó, có 1.715 ca cộng đồng tại 19 địa phương (Quỳnh Lưu: 321 ca, Diễn Châu: 318 ca, Tân Kỳ: 205 ca, Quỳ Hợp: 150 ca, Nghĩa Đàn: 125 ca, TP Vinh: 113 ca, Quế Phong: 78 ca, Hưng Nguyên: 57 ca, TX Thái Hòa: 57 ca, Nam Đàn: 52 ca, Yên Thành: 47 ca, Quỳ Châu: 44 ca, Kỳ Sơn: 39 ca, Thanh Chương: 37 ca, TX Cửa Lò: 29 ca, Nghi Lộc: 24 ca, TX Hoàng Mai: 16 ca, Đô Lương: 2 ca, Con Cuông: 2 ca); 4.685 ca đã được cách ly từ trước (4.685 ca là F1).

* Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 356.691 ca mắc COVID-19.

* Lũy kế số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 272.181 bệnh nhân. Lũy kế số bệnh nhân tử vong: 155 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 84.355 bệnh nhân.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP