Tin trong tỉnh

Chiều 31/01, Nghệ An ghi nhận 194 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 21 ca cộng đồng tại 11 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (Từ 6h00 đến 18h00 ngày 31/01/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 194 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 19 địa phương (Yên Thành: 57 ca, Tp Vinh: 24 ca, Đô Lương: 20 ca, Diễn Châu: 15 ca, Nghi Lộc: 9 ca, Anh Sơn: 9 ca, Quỳnh Lưu: 9 ca, Thanh Chương: 8 ca, Nam Đàn: 7 ca, Con Cuông: 6 ca, TX Hoàng Mai: 6 ca, Tân Kỳ: 5 ca, Quỳ Châu: 4 ca, Quỳ Hợp: 4 ca, TX Cửa Lò: 4 ca, Tương Dương: 3 ca, Kỳ Sơn: 1 ca, Quế Phong: 2 ca, Hưng Nguyên: 1 ca).

Trong đó, có 21 ca cộng đồng tại 11 địa phương (Yên Thành: 4 ca, Quỳnh Lưu: 3 ca, Diễn Châu: 3 ca, Đô Lương: 3 ca, Tp Vinh: 2 ca, Quế Phong: 1 ca, Tân Kỳ: 1 ca, Thanh Chương: 1 ca, Nam Đàn: 1 ca, TX Cửa Lò: 1 ca, Nghi Lộc: 1 ca); 173 ca đã được cách ly từ trước (133 ca là F1, 35 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 04 trong khu cách ly, 1 ca từ Singapo về). Trong số 194 ca mắc COVID-19 công bố chiều nay, ghi nhận 78 ca có triệu chứng, 116 ca không có triệu chứng.

Như vậy, trong 24 giờ qua (từ 18h00 ngày 30/01 đến 18h00 ngày 31/01), Nghệ An ghi nhận 342 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 21 địa phương (Thành phố Vinh: 87 ca; Yên Thành: 64 ca; Diễn Châu: 26 ca; Quế Phong: 22 ca; Đô Lương: 20 ca; Nghi Lộc: 16 ca; Nghĩa Đàn: 16 ca; Quỳnh Lưu: 15 ca; Thanh Chương: 14 ca; TX Hoàng Mai: 12 ca; Anh Sơn: 9 ca; Con Cuông: 7 ca; Nam Đàn: 7 ca; Tương Dương: 6 ca; Quỳ Hợp: 5 ca; Tân Kỳ: 5 ca; Quỳ Châu: 4 ca; TX Cửa Lò: 4 ca; Hưng Nguyên: 1 ca; Kỳ Sơn: 1 ca; TX Thái Hòa: 1 ca).

Trong đó, có 45 ca cộng đồng tại 14 địa phương (Thành phố Vinh: 20 ca, Yên Thành: 4 ca, Đô Lương: 3 ca, Quỳ Châu: 3 ca, Quỳnh Lưu: 3 ca, Nghĩa Đàn: 2 ca, Quế Phong: 2 ca, Thanh Chương: 2 ca, Tân Kỳ: 1 ca, Diễn Châu: 1 ca, Nam Đàn: 1 ca, Nghi Lộc: 1 ca, TX Cửa Lò: 1 ca, TX Hoàng Mai: 1 ca); 297 ca đã được cách ly từ trước (220 ca là F1, 70 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 06 ca trong khu cách ly, 01 ca từ Singapo về). Trong số 342 ca nhiễm COVID-19 mới công bố ngày hôm nay, ghi nhận 162 ca có triệu chứng, 180 ca không có triệu chứng.

Chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022. (Ảnh ST)

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 14.467 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 2081, Quỳnh Lưu: 1.489, Nghi Lộc: 1014, Thanh Chương: 945, Diễn Châu: 905, Hoàng Mai: 806, Yên Thành: 902, Đô Lương: 714, Quế Phong: 674, Quỳ Châu: 602, Nam Đàn: 560, Quỳ Hợp: 531, Tân Kỳ: 486, Kỳ Sơn: 463, Nghĩa Đàn: 465, Con Cuông: 465, Hưng Nguyên: 433, Tương Dương: 267, Cửa Lò: 263, Anh Sơn: 205, Thái Hòa: 197.

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 12.267 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 41 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 2.159 bệnh nhân.

*/ Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. Bệnh nhân Đ.V.T, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn, Yên Thành. Ngày 30/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

2. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Đông Nam, Quang Thành, Yên Thành. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt, sổ mũi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

3. Bệnh nhân P.V.Đ, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Tân Đông, Tân Thành, Yên Thành. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi đến Bệnh viện Đa khoa Minh An Test nhanh cho kết quả Dương tính.

4. Bệnh nhân N.T.V.H, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Xóm 3, Liên Thành, Yên Thành. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt, sổ mũi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

5. Bệnh nhân L.V.S, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Hồng Tiến, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ nên đến Bệnh viện Đa khoa Quang Thành Test nhanh cho kết quả Dương tính.

6. Bệnh nhân L.T.A, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 8, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng đau họng, sổ mũi nên đến Bệnh viện Đa khoa Quang Thành Test nhanh cho kết quả Dương tính.

7. Bệnh nhân C.V.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt đến Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi Test nhanh cho kết quả Dương tính.

8. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Bàu Xuân, Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt nên đến Bệnh viện Phủ Diễn Test nhanh cho kết quả Dương tính.

9. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm 5, Diễn Trường, Diễn Châu. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

10. Bệnh nhân L.N.T, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 7, Diễn Thành, Diễn Châu. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt, sổ mũi nên đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh Test nhanh cho kết quả Dương tính.

11. Bệnh nhân T.B.H, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Nhật Quang, Thị Trấn, Nam Đàn. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng ớn rét, đau họng nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

12. Bệnh nhân P.T.M, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng đau họng nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

13. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm 6, Đại Sơn, Đô Lương. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

14. Bệnh nhân T.T.T.M, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Xóm 2, Lam Sơn, Đô Lương. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng đau họng nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

15. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: Xóm 2, Lam Sơn, Đô Lương. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

16. Bệnh nhân N.M.H, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Hợp Thắng, Khánh Hợp, Nghi Lộc. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

17. Bệnh nhân NTY, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Khối 1, Nghi Tân, TX Cửa Lò. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

18. Bệnh nhân L.V.M, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Liên Phương, Châu Kim, Quế Phong. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

19. Bệnh nhân L.T.Y, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: An Bình, Thanh An, Thanh Chương. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

20. Bệnh nhân P.V.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Mỹ Thượng, Hưng Lộc, Tp Vinh. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông Test nhanh cho kết quả Dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định.

21. Bệnh nhân L.V.Đ, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Khối 7, Lê Lợi, Tp Vinh. Ngày 31/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, mất vị giác nên đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông Test nhanh cho kết quả Dương tính. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định.

Tác giả: B.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

  Từ khóa: COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP