Trong nước

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC

Chiều 14/7, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TANDTC cho đồng chí Nguyễn Hồng Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chánh án, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; VKSNDTC; Bộ Nội vụ…

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC đối với đồng chí Nguyễn Hồng Nam, sinh năm 1968, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TANDTC cho đồng chí Nguyễn Hồng Nam

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Nam được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TANDTC - chức danh tư pháp vô cùng cao quý, nhưng cũng đầy trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân tin tưởng giao phó. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm nặng nề của đồng chí.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, trong bộ máy nhà nước ta, TAND có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “TAND là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp luôn xác định: “Tòa án có vị trí trung tâm và hoạt động xét xử là trọng tâm”.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC cùng các đồng chí Phó Chánh án TANDTC tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Nam

Để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Nguyễn Hồng Nam tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị thế của TAND nói chung, trách nhiệm của người Thẩm phán nói riêng. Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xét xử; giữ gìn, bảo vệ pháp luật, hết mực công tâm, khách quan, không vì lợi ích riêng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tập thể Lãnh đạo, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC chụp ảnh lưu niệm với tân Thẩm phán TANDTC Nguyễn Hồng Nam

Chủ tịch nước khẳng định: "Người Thẩm phán phải thực sự là tấm gương về đức tính thanh liêm, cương trực và nhân hậu. Mỗi bản án, quyết định của Tòa án phải là những chuẩn mực về pháp lý, có sức thuyết phục và cảm hóa, có tác dụng giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; khuất phục được tội phạm, tạo sự đồng thuận trong xã hội".

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để khắc phục được những hạn chế, vượt qua mọi cám dỗ đời thường. Luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp.

Chủ động cùng tập thể Hội đồng Thẩm phán, lãnh đạo TANDTC đổi mới các mặt công tác, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống TAND vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, công chức, viên chức TAND “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” như Bác Hồ kính yêu đã dạy.

Đồng chí Lê Khánh Hải cùng các đại diện tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Nam

Chủ tịch nước tin tưởng đồng chí Nguyễn Hồng Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của TAND, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức Tòa án.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thẩm phán TANDTC Nguyễn Hồng Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đồng chí Võ Văn Thưởng - Chủ tịch nước đã luôn quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của hệ thống Tòa án nói chung, việc kiện toàn Hội đồng Thẩm phán TANDTC nói riêng. Đồng thời, cảm ơn sự ghi nhận và tín nhiệm của Quốc hội, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, các cơ quan chuyên môn và đặc biệt là đồng chí Chánh án TANDTC.

Được Chủ tịch nước trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm và trở thành thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC, đồng chí nhận thức sâu sắc rằng đây là một vinh dự to lớn, nhưng đồng thời cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao nhiệm vụ; đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng và Nhà nước ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ

Thẩm phán TANDTC Nguyễn Hồng Nam nguyện tuyệt đối trung thành, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và học tập nâng cao trình độ; luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân “để Nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được sự công bằng và lẽ phải; nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp" như lời tuyên thệ nhậm chức của đồng chí Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV.

“Tôi cũng xin tiếp thu và nghiêm túc thực hiện toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước tại buổi lễ hôm nay và xin hứa sẽ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị mới, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán TANDTC cũng như các bộ, ban, ngành”, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Hồng Nam nhấn mạnh.

Tác giả: Mai Đỉnh

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP