Trong nước

Chủ tịch Quốc hội: Tình trạng suy thoái trong Đảng còn diễn biến phức tạp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, tình hình vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống... còn diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Kỷ luật 17.000 đảng viên trong năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, năm 2018, công tác công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã có chuyển biến tích cực, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, đã quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm.
“Việc công khai kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân bị kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện sự công khai, minh bạch trong xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe và tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, bà Ngân nói.
Dẫn báo cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, bà Ngân cho hay, năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức đảng và hơn 30 vạn đảng viên; giám sát trên 6 vạn tổ chức đảng và hơn 17 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật trên 4.000 tổ chức đảng và hơn 17.000 đảng viên…

“Kiểm tra, giám sát không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tiếp tục vào cuộc rất tích cực, quyết liệt; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; làm rõ nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm, bất kỳ cương vị nào

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, không ít địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức răn đe; việc đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tồn tại tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Một số cấp uỷ chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho uỷ ban kiểm tra thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, như: thanh tra, kiểm toán, công an, viện kiểm sát, toà án… chưa thường xuyên, chưa hiệu quả như mong đợi.

Bà Ngân khẳng định, những hạn chế nêu trên khiến tình hình vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biến phức tạp.

Từ đó, bà Ngân nhấn mạnh, trong năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn, đồng thời phát hiện và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.

“Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự”, bà Ngân nhấn mạnh và yêu cầu, nơi nào tự kiểm tra không phát hiện hoặc phát hiện nhưng xử lý nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không “rút kinh nghiệm” chung chung.

Bà Ngân cũng yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. “Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục”, bà Ngân nhấn mạnh.

Tác giả: Lê Hiệp

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP