Tin trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ công việc

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 112/TB-UBND ngày 28/02 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2023.

Ngày 23/02/2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 02. Phiên họp đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách nhà nước tháng 02; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3/2023 và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Không để chậm trễ công việc

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ công việc; kịp thời triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh. Đồng thời bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Các Tổ công tác triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quý I so với kịch bản tăng trưởng để cập nhật kịch bản điều hành quý II và 6 tháng; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung chỉ đạo đảm bảo theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo dõi sát tình hình diễn biến về sản xuất nông nghiệp; kiểm tra và chỉ đạo đảm bảo nguồn nước cho việc sản xuất; chỉ đạo sản xuất vụ Xuân theo đúng kế hoạch; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; phòng chống cháy rừng mùa hanh khô ở các huyện miền núi.

Sở Công thương: Tập trung chỉ đạo phương án sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực theo kịch bản tăng trưởng để thúc đẩy ngành công nghiệp; chủ động theo dõi tình hình diễn biến thị trường, biến động của thị trường xăng dầu trên địa bàn và đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Sở Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, xu hướng về du lịch để đáp ứng được các nhu cầu trong tình hình mới.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam triển khai thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040. Hỗ trợ triển khai các dự án: Khu công nghiệp Thọ Lộc (VSIP II) và Khu công nghiệp WHA giai đoạn 2; đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án FDI đã khởi công trong các khu công nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy rà soát các nội dung chuẩn bị trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; phối hợp các ngành liên quan để tham khảo, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù tỉnh Nghệ An. Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo tổng hợp Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh; hoàn thiện dự thảo sửa đổi, thay thế Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung bộ đến năm 2025.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo quy định.

Sở Ngoại vụ tập trung triển khai kết quả của buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có một số nội dung liên quan đến việc ký kết chương trình hợp tác.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình MTQG

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các Sở, ban, ngành, các chủ đầu tư căn cứ kế hoạch giải ngân đã xây dựng, ký cam kết ngay từ đầu năm để thực hiện, chủ động có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân các nguồn kế hoạch vốn năm 2023. Đối với các dự án mới hoặc gói thầu mới, khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu để thi công. Mặt khác, cần tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2023 thuộc 03 Chương trình MTQG; chủ trì rà soát, tham mưu thực hiện thủ tục kéo dài hoặc thu hồi tồn ngân đối với các dự án không giải ngân hết chỉ tiêu năm 2022. Tổ công tác về đầu tư công thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ngay từ đầu năm.

Sở Tài chính phối hợp ngành Thuế, Hải quan chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách theo tiến độ đề ra; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Đảm bảo thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tập trung công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là việc đảm bảo thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, vật tư y tế,...

Sở Văn hóa và Thể thao chủ động triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao theo kế hoạch đề ra. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Đồng thời kết nối, hỗ trợ người lao động có nhu cầu quay trở lại thị trường lao động; hạn chế tối đa tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm; triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) đảm bảo thực chất, hiệu quả. Trong đó, chú ý đến việc nâng cao chất lượng tham mưu văn bản; thực hiện việc tổng hợp nhật ký xử lý công việc, chỉ rõ các đơn vị phối hợp xử lý chậm. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo công tác CCHC tại mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP