Tin trong tỉnh

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 8/8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 170.000 đoàn viên công đoàn và người lao động toàn tỉnh.

Tham dự đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX có chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Hiện nay Công đoàn tỉnh Nghệ An có 171.283 đoàn viên và 2.885 công đoàn cơ sở. Trong đó, tỷ lệ đoàn viên nữ chiếm hơn 56,5% với 96.873 đoàn viên. So với đầu nhiệm kỳ thì đoàn viên tăng 25.397, còn công đoàn cơ sở giảm 185 đơn vị. Điều kiện làm việc của đoàn viên, người lao động từng bước đã được cải thiện; thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp đạt từ 5,3 – 6,1 triệu đồng/tháng.

23/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội khẳng định, kết quả hoạt động của Công đoàn Nghệ An thời gian qua đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ; 23/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với 21/21 huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về chỉ đạo tổ chức và hoạt động công đoàn tại các địa phương, ngành có đông đoàn viên, người lao động. Qua đó, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An còn là một trong số các đơn vị đi đầu trong hệ thống công đoàn toàn quốc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn toàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác thông tin tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ.

400 đại biểu ưu tú dự Đại hội

Đối với công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động đã có sự đổi mới trong các chương trình của tổ chức Công đoàn như: “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”… Các chương trình này đã lồng ghép những hoạt động sáng tạo như tổ chức Diễn đàn “Cảm ơn người lao động”; tổ chức Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân lao động” để thăm hỏi, tặng quà. Thông qua đó, trong nhiệm kỳ đã huy động được 57,444 tỷ đồng tổ chức các hoạt động “Tết Sum vầy”; 239 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” được xây mới và sửa chữa với tổng số tiền 8,425 tỷ đồng, xây dựng 02 nhà bán trú cho giáo viên với số tiền 1 tỷ đồng…

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng trong cộng đồng và trong các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của tỉnh đã tiên phong tham gia chống dịch, nỗ lực vượt khó, bám trụ sản xuất; triển khai nhiều việc làm ý nghĩa, nhân văn, sáng lên tinh thần đoàn kết, đùm bọc, nghĩa tình trong khó khăn, hoạn nạn.

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn

Các phong trào thi đua yêu nước được đổi mới mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên tích cực tham gia. Nổi bật trong đó, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, Nghệ An dẫn đầu cả nước về số người đăng ký và số người nộp sáng kiến. Còn đối với Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, kết thúc giai đoạn 1, Nghệ An xếp thứ 5 trong toàn quốc. Giá trị làm lợi của các đề tài, sáng kiến ước tính hàng trăm tỷ đồng. Những nỗ lực đó đã giúp Công đoàn Nghệ An đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, trở thành đơn vị tiêu biểu toàn quốc trong việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Trong 5 năm tới, Công đoàn Nghệ An phấn đấu có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; ít nhất 91% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được Thỏa ước lao động tập thể; ít nhất 40% bản thỏa ước lao động đạt loại A…

100% công đoàn cơ sở hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước; 80% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đủ điều kiện, thành lập được Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn. Thành lập mới 200 công đoàn cơ sở, phát triển mới 80.000 đoàn viên công đoàn, cuối nhiệm kỳ Công đoàn tỉnh Nghệ An có 210.000 đoàn viên.

100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được trang bị phòng họp trực tuyến, thực hiện phòng họp không giấy; 100% công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động trên không gian mạng; 90% đoàn viên sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến có liên quan chế độ chính sách người lao động; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra tài chính đồng cấp đúng tiến độ…

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân lao động

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu

Đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Đình Khang và đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Công đoàn các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân, viên chức, người lao động; thông tin, truyền đạt, bổ sung những nhận thức mới cho các đoàn viên của mình về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Qua đó, lan tỏa tinh thần đổi mới, đồng điệu với sự phát triển của tỉnh, nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, sáng tạo nhiều hơn, đóng góp xứng đáng vào hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh.

Các cấp Công đoàn cần đặc biệt quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân lao động, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; tiếp tục tham mưu, đẩy nhanh tiến độ các Dự án xây dựng nhà ở xã hội; xây dựng thiết chế của tổ chức công đoàn, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, sức khỏe cho công nhân lao động; đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề, đặc biệt là chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, ứng xử có văn hóa, tôn trọng kỷ luật lao động.

Đồng thời, bám sát đặc điểm, đặc thù của từng khối lực lượng để lựa chọn nội dung và phương thức hoạt động phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của số đông người lao động. Với khối hành chính, sự nghiệp, nơi tập trung hơn 88 nghìn đoàn viên, cần phát động và lan tỏa tinh thần kiến tạo, liêm chính, vì dân phục vụ. Trong đó, tập trung nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tận tâm, tận tụy trong công việc; tận tình, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tự trọng và nghiêm khắc với bản thân, góp phần tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cải cách hành chính – một trong những điểm nghẽn mà tỉnh đang quyết tâm thay đổi, tạo lợi thế cạnh tranh trong quá trình phát triển.

Với khu vực doanh nghiệp, chú trọng phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo; tăng cường các chương trình phúc lợi – xã hội, góp phần chăm lo đời sống vật chất – tinh thần, bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh, an cư cho đoàn viên, công nhân lao động, nhất là đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân; xây dựng tinh thần lao động tập thể, tác phong công nghiệp; hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ kịp thời quyền lợi chính đáng của người lao động khi bị xâm phạm.

Tập trung thực hiện khâu đột phá chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động của công đoàn, nhất là việc ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, số hóa dữ liệu đoàn viên; quản lý tài chính, tài sản; số hóa trong công tác theo dõi, giám sát, phân tích, khai thác thông tin và nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động ...

Chú trọng và nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; tham mưu, đề xuất, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động như về tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động... Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng để kích động, chia rẽ, làm mất an ninh trật tự, đình công, biểu tình trái pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đến môi trường đầu tư kinh doanh và hình ảnh của tỉnh.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, chuyên nghiệp, tâm huyết, gắn bó với cơ sở, gần gũi với công nhân lao động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Có tiếng nói và những đề xuất xác đáng trong việc xây dựng các chính sách bảo vệ người lao động trước tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các đồng chí lãnh đạo cũng đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp và phong trào công nhân lao động; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động để kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết thỏa đáng. Các cấp chính quyền, ban, sở, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới…

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao lẵng hoa chúc mừng thành công Đại hội

Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bức trướng với dòng chữ “Công đoàn Nghệ An: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX

Các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 46 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP