Video

Đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ, cảnh báo đợt lũ mới

Lưu lượng nước chảy vào hồ chứa trong đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong ngày 20-8 sẽ đạt mức 75.000 m3/giây. Cơ quan quản lý đập Tam Hiệp tiếp tục cho mở cửa xả lũ nhằm giảm nhẹ tác động của lũ lụt.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP