Trong nước

Đề xuất 2 phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

Bộ LĐTB&XH đề xuất công chức, viên chức, người lao động nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 với hai phương án đều là 4 ngày.

Bộ LĐTB&XH đang lấy ý kiến các bộ, ngành, để trình Thủ tướng Chính phủ về đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối DN.

Bộ LĐTB&XH đề xuất công chức, viên chức, người lao động nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 với hai phương án đều là 4 ngày. Ảnh: Đức Vinh.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất hai phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024:

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề sau ngày 2/9.

Công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024 Dương lịch. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần).

Phương án 2: Nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước ngày 2/9.

Công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024 Dương lịch. Với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần, 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Với hai phương án được đưa ra, Bộ LĐTB&XH đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 theo phương án 1. Lý do bởi, cả 2 phương án đều nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024 nhưng phương án 1 có ưu điểm là giảm thủ tục hành chính và không phải thực hiện việc bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Đối với người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch) và 1 ngày liền trước hoặc liền sau).

Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ Quốc khánh thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Tác giả: Trần Oanh

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP