Tin trong tỉnh

Đến năm 2040, Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An có gì?

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để nghe báo cáo và góp ý Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040.

KKT Đông Nam đã thu hút hơn 200 dự án đầu tư kinh doanh với tổng vốn đăng ký hơn 35.000 tỷ đồng và 676 triệu USD

Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An (KKT) được thành lập tại Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và được phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tại Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích là 18.826 ha.

Trong những năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều chỉnh thêm ranh giới của các Khu công nghiệp Hoàng Mai, Khu công nghiệp Đông Hồi (1.200 ha) tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 4/12/2014, điều chỉnh thêm ranh giới Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (750 ha) tại Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015. Như vậy, tổng diện tích tự nhiên của Khu Kinh tế Đông Nam lên hơn 20.776 ha.

Theo quy hoạch chung được phê duyệt và điều chỉnh thêm ranh giới, KKT Đông Nam gồm có khu phi thuế quan 650 ha, 5 khu công nghiệp 4.367 ha, khu công nghiệp công nghệ cao 94 ha, 6 khu đô thị với tổng diện tích dân cư 1.822 ha, trung tâm đào tạo 212 ha, khu du lịch nghỉ dưỡng 1.417 ha, khu bến cảng Cửa Lò và khu bến cảng Đông Hồi.

Sau 12 năm xây dựng và phát triển, KKT Đông Nam ngày càng khẳng định được vai trò động lực trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An. KKT Đông Nam cũng đã cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, đồng thời triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu với tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, KKT Đông Nam đã thu hút hơn 200 dự án đầu tư kinh doanh với tổng vốn đăng ký hơn 35.000 tỷ đồng và 676 triệu USD.

Tuy nhiên, quy hoạch chung của KKT Đông Nam được phê duyệt từ năm 2008 nên tiến độ thiếu thực tiễn và khả thi, nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu quá thấp, lộ trình và phân kỳ đầu tư không phù hợp. Các khu đô thị, khu phi thuế quan, khu trường chuyên nghiệp vướng mắc nhiều về GPMB, vị trí quy hoạch không lợi thế hơn so với ngoài khu kinh tế…

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

Theo đồ án mới, KKT Đông Nam sẽ bổ sung, điều chỉnh ranh giới lập quy hoạch theo Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 4/12/2014 và Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, sẽ điều chỉnh tính chất, chức năng và cấu trúc không gian khu kinh tế phù hợp với tình hình phát triển mới, những thay đổi mang tính đột phá để thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26.

Phối cảnh Khu công nghiệp Hemaraj thuộc KKT Đông Nam

Bên cạnh đó, đồ án sẽ xác định quy hoạch các khu công nghiệp làm trọng tâm phát triển cho khu kinh tế, từ đó phát triển các khu chức năng tương ứng nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất và lợi thế từ việc kết nối, tổ chức không gian. Xác định tổ chức không gian và phát triển khu kinh tế với các dự án động lực là dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực; tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, đồng bộ với phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế biển, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Đồ án cũng đã đưa ra khỏi quy hoạch các khu chức năng, như khu phi thuế quan, khu trường chuyên nghiệp, khu công nghệ cao, đồng thời điều chỉnh ranh giới các khu chức năng giảm thiểu tối đa việc di dời dân cư, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, xác định ranh giới khu công nghiệp Đông Hồi đảm bảo quy mô diện tích đúng 600 ha.

Ngoài ra, trong bản đồ án sẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, diện tích đất công nghiệp sau điều chỉnh tương đương với quy hoạch ban đầu (tăng 165 ha, tổng diện tích sau điều chỉnh là 4.532 ha), diện tích đất ở mới trong các khu đô thị giảm từ 1.822 ha còn 1.336 ha. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cập nhật điều chỉnh theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và thực tế đã triển khai.

Theo ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, việc điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam là hết sức cần thiết. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An đến năm 2040 là quy hoạch xương sống trong phát triển kinh tế của tỉnh, vì vậy việc xây dựng đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An đến năm 2040 phải có tính thực tế, tránh quy hoạch treo.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: Nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP