Trong nước

Điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ định Bí thư Thị ủy

Ngày 24/10, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, Tỉnh ủy An Giang đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Cọp và Huỳnh Quốc Thái.

Cụ thể, tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc:

Điều động, bổ nhiệm Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX.Tân Châu Huỳnh Quốc Thái giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Điều động Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Văn Cọp đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ TX. Tân Châu, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thị ủy Tân Châu (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích đạt được của 2 đồng chí trong thời gian qua.

Qua đó, mong muốn 2 đồng chí Nguyễn Văn Cọp và Huỳnh Quốc Thái khi nhận nhiệm vụ mới, với chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ thực hiện tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, phát huy đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không phụ sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy….

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP