Trong nước

Điều động, bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ông Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Báo điện tử Chính phủ thông tin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch nước.

Cụ thể, tại Quyết định số 688, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Còn tại Quyết định 689, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP