Tin trong tỉnh

Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước tại Nghệ An

Từ thời điểm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 có hiệu lực đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Nghệ An đã thụ lý và giải quyết 3 vụ việc yêu cầu giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước.

Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Bốn làm việc về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn Nghệ An

Ngày 14/12, Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Văn Bốn - Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Bộ Tư pháp dẫn đầu đoàn đã về Nghệ An kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các cơ quan tố tụng và sở, ngành có liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp

Thời gian qua, công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn Nghệ An đã được lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả và tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi làm việc

Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh Nghệ An thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành các hoạt động thanh, kiểm tra việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trong giai đoạn này, Sở Tư pháp đã xây dựng được kế hoạch kiểm tra tại 11 địa phương gồm: Tân Kỳ, Quế Phong, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu... Qua việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác này để các cơ quan, đơn vị được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm khắc phục và rút kinh nghiệm trong thời gian tiếp theo.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường cũng như xác định cơ quan giải quyết bồi thường để người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 và Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017.

Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An Hoàng Quốc Hào

UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi và định kỳ 6 tháng và năm tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành và các huyện, thành phố, thị xã báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường nhà nước cũng như báo cáo kịp thời và thường xuyên đối với các vụ việc bồi thường phát sinh của đơn vị.

Từ thời điểm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 có hiệu lực đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An thụ lý và giải quyết 3 vụ việc yêu cầu giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước. Trong đó, 2 vụ việc đã giải quyết xong, 1 vụ việc đang giải quyết thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về các vụ việc đang giải quyết bồi thường, các vụ việc có khả năng phát sinh trách nhiệm bồi thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn.

Đó là, chưa có văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và Chi cục Thi hành án dân sự về quản lý công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động của cơ quan thi hành án.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Hoan báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực bồi thường nhà nước là một công tác mới, phức tạp và nhạy cảm, chưa có trong thực tiễn của địa phương nên chưa có nhiều kinh nghiệm; đội ngũ người làm công tác này luôn có sự biến động, chưa được thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nên thực tế vẫn còn lúng túng, khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc xác định thiệt hại, nhất là thiệt hại về tinh thần của một số cơ quan khi giải quyết yêu cầu bồi thường còn chưa khoa học, chưa đảm bảo về thời gian. Một số cơ quan gặp khó khăn, lúng túng trong việc xác định một phần lỗi của người bị thiệt hại trong vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Cục Bồi thường Nhà nước tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về bồi thường Nhà nước cho địa phương; phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác bồi thường Nhà nước; phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác giải quyết bồi thường.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của địa phương, Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Nguyễn Văn Bốn cho biết, thông qua công tác kiểm tra liên ngành nhằm nắm bắt, trao đổi về việc tổ chức, thi hành các quy định của pháp luật về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, tiếp nhận kiến nghị, đề xuất, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường nhà nước mà chưa được pháp luật điều chỉnh.

Đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Nghệ An, Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phát huy, dự báo các vụ việc bồi thường có thể xảy ra, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan giải quyết yêu cầu bồi thường ở địa phương để công tác bồi thường Nhà nước tại tỉnh được triển khai thực hiện thống nhất và có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP