Trong nước

EVN kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Công Thương liên quan đến quản lý, điều hành và cung ứng điện.

Trong văn bản số 4829 gửi Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN cho biết, Kết luận thanh tra số 4463 đã chỉ ra một số tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình quản lý và điều hành cung ứng điện của EVN và các đơn vị thành viên có liên quan đến cung cấp điện.

Với tinh thần tiếp thu, cầu thị, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị được nêu, qua đó khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và các đơn vị thành viên, EVN đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của kết luận và niêm yết công khai Kết luận thanh tra số 4463 tại trụ sở EVN từ ngày 18/7 - 7/8.

EVN cũng đã sao gửi Kết luận thanh tra đến các đơn vị thành viên có liên quan đến tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra để nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Xem xét trách nhiệm, kiểm điểm với tập thể lãnh đạo ban và trưởng ban EVN.

Căn cứ thẩm quyền và phân cấp quản lý cán bộ, Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN và Tổng Giám đốc EVN đã tổ chức hội nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm về cung ứng điện được nêu tại kết luận thanh tra

Theo đó, từ ngày 27/7 - 29/7, Hội đồng Thành viên EVN đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể HĐTV, chủ tịch HĐTV và tổng giám đốc: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, 5 Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Phát điện 1.

Ngày 28/7, đã tổ chức kiểm điểm tập thể nhóm người đại diện phần vốn của EVN, người phụ trách nhóm người đại diện là Chủ tịch HĐQT, người đại diện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc các Tổng công ty Phát điện 2, 3. Ngày 29/7 kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức.

“Các tập thể và cá nhân nêu trên, đã nộp bản kiểm điểm và tự nhận các hình thức trách nhiệm đối với các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra. Tập thể Ban Tổng giám đốc EVN cũng có cuộc họp kiểm điểm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, HĐTV EVN”, EVN cho hay.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc EVN đã tổ chức, chủ trì hội nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm với tập thể ban giám đốc, giám đốc các đơn vị trực thuộc bao gồm: Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện.

Cùng đó, Tổng Giám đốc EVN cũng tổ chức các hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo các ban và trưởng các ban của EVN như: Ban Thị trường điện, Ban Kỹ thuật - Sản xuất, Ban Kế hoạch, Ban Tài chính Kế toán, Ban Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Đấu thầu.

EVN cũng cho biết đã có những khắc phục trong công tác quản lý và cung cấp điện, bao gồm việc trình kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư, khắc phục tồn tại, kế hoạch vận hành năm 2023, kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện các năm tiếp theo.

EVN cũng đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) hàng tháng tính toán phương thức vận hành tháng và cập nhật cho các tháng còn lại của năm 2023, đánh giá khả năng cung cấp điện và đưa ra các giải pháp.

Để chuẩn bị cho năm 2024-2025, đặc biệt là cấp điện mùa khô, EVN đã chỉ đạo A0 tính toán cân đối cung cầu từng năm theo các kịch bản khác nhau (phụ tải, tần suất nước về, xác suất sự cố...) và đưa ra các giải pháp, trong đó có các giải pháp trong thẩm quyền của EVN và các kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về giải pháp cung cấp điện 2024-2025, EVN sẽ hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành trong quý III/2023.

Tác giả: Lưu Hiệp

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP