Tin trong tỉnh

GRDP Nghệ An đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ

Qúy 1/2022, Nghệ An trở thành địa phương có Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 20/63 tỉnh thành.

Nghệ An tổ chức họp báo quý 1/2022 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, qúy 1/2022, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 6,71%. Với chỉ số trên, Nghệ An đã trở thành địa phương đứng thứ 2 ở khu vực Bắc Trung Bộ (chỉ sau Thanh Hóa với 12,93%) và đứng thứ 20/63 tỉnh, thành.

Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của địa phương này ước tính tăng 5,77%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính tăng 10,22% (riêng công nghiệp ước tính tăng 12,28%); khu vực dịch vụ tăng 4,44%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính tăng 9,92%.

Bên cạnh đó, tính đến hết quý 1/2022, Thu ngân sách nhà nước của Nghệ An đã thực hiện được 4.854 tỷ đồng, đạt 32,4% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng, thu nội địa thực hiện 4.352 tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán, tăng 4,2% cùng kỳ. thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện 501 tỷ đồng, đạt 38,6% dự toán, tăng 15,7% cùng kỳ.

Cùng thời gian trên, Chi ngân sách của Nghệ An ước thực hiện 8.165 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán.

Tác giả: Ngọc Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP