Kinh tế

Hà Tĩnh “giải cứu” cho dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội hơn 1.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh thực hiện hồ sơ, thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. Sau khi có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Công ty có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy trình, quy định.

Dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân gặp nhiều khó khăn, vướng mắc

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Ngày 19/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nghi Xuân, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp nghe các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân.

Theo báo cáo đề xuất của chủ đầu tư tại cuộc họp, dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, điều chỉnh tại Quyết định số 3424/QĐUBND ngày 22/11/2017 với quy mô khoảng 93ha.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư hiện nay không thỏa thuận giải phóng mặt bằng được với một số hộ dân dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án (do dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng 100% mới được giao đất, cho thuê đất).

Hơn nữa, đồ án Quy hoạch được phê duyệt đã lâu, còn một số bất cập về kiến trúc cảnh quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận.

Vì vậy, để sớm triển khai dự án đưa vào sử dụng, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, chấp thuận cho phép Công ty lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân quy mô 93ha.

Nội dung điều chỉnh chủ yếu gồm, cập nhật hành lang bảo vệ bờ biển được UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND; bố trí thêm trong khu đất các chức năng đất thương mại dịch vụ (nhà hàng, khách sạn mini, công trình dịch vụ phụ trợ), đất nhà phố thương mại.

Việc bố trí thêm các hạng mục nói trên làm tăng tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 900 tỷ đồng.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại huyện Nghi Xuân nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Đã có giải pháp tháo gỡ

Sau khi nghe báo cáo của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh, ý kiến thống nhất của các thành phần dự họp, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến nay, dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội chưa được giao đất, cho thuê đất. Như vậy, theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã chậm 48 tháng.

Ngoài ra, việc đề xuất bổ sung thêm trong khu đất các chức năng Đất thương mại dịch vụ (nhà hàng, khách sạn mini, công trình dịch vụ phụ trợ), đất nhà phố thương mại của nhà đầu tư làm thay đổi quy mô đầu tư và tăng tổng mức đầu tư thêm khoảng 80%.

Do đó, theo khoản 3, Điều 41, Luật Đầu tư 2020, dự án trên thuộc diện phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh thực hiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân để có cơ sở cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án.

Sau khi xem xét báo cáo của doanh nghiệp và đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời đề nghị Công ty CPTV và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh.

Theo đó, UNBD tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh thực hiện hồ sơ, thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân.

Sau khi có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh căn cứ và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy trình, quy định.

Dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội có quy mô diện tích 93 ha, tại vùng Đồng Luồng, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp hành lang an toàn cửa sông Lam; phía Nam giáp khu dân cư xã Xuân Trường; phía Tây giáp hành lang cảng cá Xuân Hội; phía Đông giáp biển Đông.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội có tổng vốn đầu tư khoảng 1.261 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án gồm: Kinh doanh bất động sản; nhà hàng; khách sạn; du lịch; trung tâm thương mại;...


Tác giả: Lưu Bang

Nguồn tin: thanhnienviet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP