Xã hội

Hà Tĩnh quy hoạch 18 đô thị mới, đưa Kỳ Anh lên thành phố vào năm 2025

TX Kỳ Anh sẽ là thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2025. Đến năm 2030, Hà Tĩnh sẽ có hai đô thị loại II là TP Hà Tĩnh và TP Kỳ Anh.

Theo quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, TX Kỳ Anh sẽ lên thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, đến năm 2030, Hà Tĩnh có hai đô thị loại II (TP Hà Tĩnh và TP Kỳ Anh), hai đô thị loại III (TX Hồng Lĩnh và thị trấn Đức Thọ), 12 đô thị loại IV và 18 đô thị loại V. Trong đó, có 18 đô thị được quy hoạch mới.

Không gian phát triển đô thị được phân theo ba trục chính, gồm chuỗi đô thị dọc theo quốc lộ 1 và đường ven biển gồm các đô thị hạt nhân là TP Hà Tĩnh, TP Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Xuân An, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân và vùng phụ cận; nghiên cứu mở rộng không gian đô thị và địa giới hành chính TPHà Tĩnh để đảm bảo điều kiện phát triển thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung bộ.

Chuỗi đô thị dọc theo quốc lộ 8 gồm các đô thị động lực Nước Sốt, Tây Sơn, Phố Châu, Nầm, Đức Thọ, Lạc Thiện, Tam Đồng, Hồng Lĩnh, Xuân An, Tiên Điền, Nghi Xuân; TX Hồng Lĩnh là đô thị hạt nhân, gắn với thị trấn Xuân An, Tiên Điền, Nghi Xuân và vùng phụ cận để trở thành thành phố phía bắc của tỉnh sau năm 2030.

Chuỗi đô thị dọc đường Hồ Chí Minh gồm Phố Châu, Vũ Quang, Phúc Đồng, Hương Khê, Hương Trà, La Khê, Tây Sơn.

Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh này đến năm 2030 dự kiến đạt 45%, hạ tầng các đô thị được đầu tư đồng bộ, hình thành các khu đô thị thông minh.

18 đô thị hình thành mới có một đô thị loại IV và 17 đô thị loại V, bao gồm Đô thị Kỳ Phong (Voi); Đô thị Kỳ Đồng; Đô thị Kỳ Trung; Đô thị Kỳ Xuân; Đô thị Kỳ Lâm; Đô thị Hương Trà; Đô thị Phúc Đồng; Đô thị La Khê; Đô thị Nầm; Đô thị Nước Sốt; Đô thị Tam Đồng (Ngã tư Trổ); Đô thị Lạc Thiện; Đô thị Đức Đồng; Đô thị Việt Tiến; Đô thị Nghi Xuân; Đô thị Xuân Thành; Đô thị Cương Gián và Đô thị trong các khu kinh tế. Trong đó, Đô thị Nghi Xuân sẽ là đô thị loại IV.

Dưới đây là chi tiết phân loại mạng lưới đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030:

Về quy hoạch vùng động lực phát triển, TP Hà Tĩnh sẽ là đô thị cấp vùng, hỗ trợ cho sự phát triển vùng liên tỉnh; trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, khoa học - công nghệ, du lịch, đầu mối giao thông, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

TX Kỳ Anh với trọng tâm Khu kinh tế Vũng Áng là trung tâm công nghiệp, dịch vụ phía Nam Hà Tĩnh; tập trung phát triển công nghiệp luyện thép, chế biến, chế tạo sau thép, các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và du lịch nghỉ dưỡng.

TX Hồng Lĩnh gắn với huyện Nghi Xuân là trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh, kết nối với các địa phương lân cận để khai thác tiềm năng phát triển, với các ngành mũi nhọn là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ du lịch.

Tác giả: Hải Quân

Nguồn tin: dongvon.doanhnhanvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP