Kinh tế

Huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX nông nghiệp

Ngày 18/8, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã chủ trì.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Các nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị chủ yếu tập trung các nội dung: Xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động. Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu, kém để đạt tiêu chí có hiệu quả; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong thời gian tới, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện đề án 15.000 HTX. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đối với HTX nông nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ hệ thống quản lý nhà nước, lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các HTX và thành viên HTX.

Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với Liên minh HTX, Hội Nông dân và các ban, ngành, đoàn thể trung ương đến địa phương trong thực hiện đề án 15.000 HTX; huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX nông nghiệp.

HTX dịch vụ Nhân Thành, huyện Yên Thành đứng ra dịch vụ gặt lúa bằng máy cho người dân. Ảnh: Văn Trường

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành đã báo cáo những kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các HTX nông nghiệp; đồng thời, xác định các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An cho biết: Trong thời gian qua, đặc biệt sau khi Luật HTX 2012 có hiệu lực, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc một cách quyết liệt để phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn.

Nhờ vậy, đến nay, toàn tỉnh đã có 503 HTX nông nghiệp với trên 150 ngàn thành viên; doanh thu khoảng 324.000 triệu đồng; thu nhập bình quân thành viên đạt gần 24 triệu đồng/thành viên, giải quyết việc làm cho 33.000 người lao động thường xuyên tại HTX.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu thành lập mới 140 HTX nông nghiệp trong giai đoạn 2018 - 2020, và đến năm 2020 toàn tỉnh có trên 492 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, đạt và vượt mục tiêu mà Trung ương giao.

Để giúp Nghệ An thực hiện tốt việc phát triển HTX nông nghiệp, tỉnh Nghệ An đề nghị Trung ương bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách đã ban hành tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg; Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các chính sách cũng như chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg, hướng dẫn việc xử lý công nợ, tài sản để xử lý dứt điểm việc giải thể các HTX ngừng hoạt động.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, triển khai đề án; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các địa phương thực hiện đề án.

Các bộ, ngành Trung ương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai các nhiệm vụ được giao trong đề án và phối hợp với Bộ NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan trực thuộc liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu và triển khai thực hiện đề án.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp; tạo điều kiện thành lập mới các HTX nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả.

Tác giả: Văn Trường

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP