Trong nước

[Info] Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chiều 20/5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021–2026.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP