Giáo dục

Kết luận thanh tra tuyển sinh đại học: Ngành vượt chỉ tiêu, ngành 5 năm không tuyển sinh

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chỉ ra những thiếu sót, vi phạm cần khắc phục tại Trường đại học Hùng Vương, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đại học Hùng Vương có nhiều ngành quá 3 năm không tuyển sinh - Ảnh: Trường đại học Hùng Vương

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết luận thanh tra về việc thành lập và hoạt động của hội đồng trường; tuyển sinh, quản lý, điều kiện mở ngành và duy trì ngành các trình độ giáo dục đại học; bồi dưỡng, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường đại học Hùng Vương.

Nhiều ngành quá 3 năm liên tục không tuyển sinh

Theo kết luận vừa công bố, Trường đại học Hùng Vương (Phú Thọ) có thiếu sót khi chưa thực hiện hợp nhất bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường.

Hội đồng trường kiện toàn bổ sung thành viên hội đồng trường không đủ minh chứng thể hiện các bước theo quy định.

Hội đồng trường phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 và 2022 bằng hình thức quyết định là không đúng quy định về nguyên tắc làm việc của hội đồng trường.

Hội đồng trường chưa thực hiện quy trình, thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng theo nhiệm kỳ hội đồng trường 2020 - 2025 theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, các ngành gồm sư phạm vật lý, công nghệ sinh học, kinh tế nông nghiệp, sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, thiết kế đồ họa, nông học, quản lý giáo dục, Việt Nam học, lâm nghiệp, sư phạm toán học (toán - lý) trình độ đại học đã quá 3 năm liên tục Trường đại học Hùng Vương không tổ chức tuyển sinh; ngành thực vật học trình độ thạc sĩ đã quá 5 năm trường không tổ chức tuyển sinh.

Về vi phạm trong tuyển sinh, Trường đại học Hùng Vương tuyển sinh khi chưa phân bổ chỉ tiêu và tuyển sinh vượt chỉ tiêu một số ngành.

Đồng thời nâng chuẩn các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, sư phạm ngữ văn tại Hà Giang năm 2022 khi chưa được phân bổ chỉ tiêu.

Năm 2021 và 2022 trường điều chuyển chỉ tiêu của Hà Giang để tuyển cho Điện Biên. Theo kết luận thanh tra, việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của trường không đúng theo quy định.

Năm 2021, trường tuyển sinh vượt 80 chỉ tiêu khối ngành III tương đương 43,2%; 3 chỉ tiêu khối ngành VI tương đương 6% và 39 chỉ tiêu khối ngành VII tương đương 12,3%.

Năm 2022, lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin trường tuyển vượt 10 chỉ tiêu do trường tự xác định tương đương 10%.

Các khối ngành/lĩnh vực trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu nhưng không vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu đối với khối ngành/lĩnh vực đào tạo đó của trường.

Năm 2021, trường tuyển sinh ngành sư phạm mỹ thuật trình độ đại học vừa làm vừa học tại Điện Biên vượt 28 chỉ tiêu tương đương 90,3%; năm 2022 tuyển sinh ngành sư phạm lịch sử nâng chuẩn tại Hà Giang vượt 2 chỉ tiêu tương đương 10%.

Năm 2021, trường xác định chỉ tiêu trình độ thạc sĩ các ngành quản lý kinh tế, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán và lý luận văn học năm 2021 không đúng quy định.

Năm 2022, trường xác định và công bố chỉ tiêu trình độ thạc sĩ ngành quản lý kinh tế không đúng quy định.

Năm 2021, trường tuyển sinh trình độ thạc sĩ vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh: ngành quản lý kinh tế vượt 21 chỉ tiêu tương đương 40,38%; ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán vượt 12 chỉ tiêu tương đương 50%; ngành lý luận văn học vượt 3 chỉ tiêu tương đương 14,28%.

"Đến thời điểm thanh tra các hành vi vi phạm về công tác tuyển sinh năm 2021 và năm 2022 của trường đã hết thời hiệu xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định", kết luận thanh tra nêu rõ.

Theo kết luận thanh tra, ngành chăn nuôi, trường không tuyển sinh được từ năm 2022, đến thời điểm thanh tra, trường không bố trí giảng viên có học hàm PGS hoặc GS để chủ trì tổ chức giảng dạy chương trình theo quy định.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Trường đại học Hùng Vương có lộ trình thực hiện bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường theo đúng quy định; thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng trường theo đúng quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tuyển sinh nhưng không nêu rõ chỉ tiêu

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18-6, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có thiếu sót chưa thực hiện hợp nhất bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường theo đúng quy định.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót này thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường; hội đồng trường, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Về vi phạm, hội đồng trường Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chưa ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường theo quy định.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên thuộc về hội đồng trường, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Vi phạm về tuyển sinh, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 chưa nêu rõ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo theo quy định. Theo Thanh tra bộ, trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên thuộc về ban giám hiệu, bộ phận tham mưu công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ của nhà trường.

Nhà trường tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022 lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vượt chỉ tiêu do trường tự xác định 10%; lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường vượt chỉ tiêu 19,7%, nhưng chưa vượt năng lực đào tạo theo lĩnh vực của trường.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có lộ trình thực hiện bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường theo đúng quy định.

Đồng thời rà soát toàn bộ các quy định nội bộ của trường, kịp thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của trường.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP