Trong nước

Khánh Hòa kỷ luật hàng loạt tỉnh ủy viên, giám đốc, phó giám đốc sở ngành

Chiều 19-8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã cho công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ là tỉnh ủy viên, đương chức giám đốc sở, phó giám đốc sở, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

Vùng núi Chín Khúc, TP Nha Trang, một trong những khu vực tại Khánh Hòa có nhiều dự án vi phạm công khai, kéo dài, gây nhiều dư luận và đã bị kiểm tra, xử lý nhưng đến nay vẫn chưa thể khắc phục hậu quả - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo thông báo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc thi hành kỷ luật đối với 6 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh là thực hiện theo thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương, số 680-TB/UBKTTW, ngày 30-8-2019.

Trong đó, có 3 tỉnh ủy viên là giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa và một phó bí thư Đảng ủy, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đều đã bị Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Có hai phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, đều đảng ủy viên, có "khuyết điểm vi phạm là ít nghiêm trọng" đều đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Cụ thể, hành vi vi phạm kỷ luật của từng cán bộ đã nêu như sau:

Đối với ông Lê Văn Dẽ: Với cương vị là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm quyết định 1396 ngày 25-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (đến năm 2025); vi phạm Luật xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Với ông Trần Hòa Nam: Với cương vị là phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (từ tháng 4-2010 đến tháng 4-2012) và với cương vị là giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (từ tháng 6-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Riêng với ông Võ Tấn Thái: Với cương vị là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (từ tháng 8-2008 đến tháng 6-2015) và với cương vị là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường (từ tháng 6-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật đầu tư 2005, Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, những khuyết điểm, vi phạm của 3 tỉnh ủy viên, giám đốc các sở đã nêu trên "là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí".

Do đó, "xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ quy định số 102, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm", Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Lê Văn Dẽ, Trần Hòa Nam, Võ Tấn Thái.

Còn đối với ông Trần Sỹ Quân: với cương vị là phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017) ông Trần Sỹ Quân đã vi phạm nghị định số 46 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; thông tư số 77 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 46 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Sỹ Quân đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kết luận "là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí". Dó đó, ông Quân đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Về vi phạm của hai ông phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa, theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy: ông Trần Minh Hải - Đảng ủy viên, với cương vị là phó giám đốc Sở Kế hoạch và dầu tư (từ tháng 4-2013 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật đất đai năm 2013; Quy định số 47 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Còn về ông Nguyễn Văn Nhựt: với cương vị là phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (từ tháng 7-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Nhựt đã vi phạm Luật đấu thầu 2013, Luật xây dựng 2014, vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đối với những khuyết điểm, vi phạm của hai ông Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Nhựt được cho "là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí" nên đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách như đã nêu.

Tác giả: PHAN SÔNG NGÂN - DUY THANH

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: khánh hòa , kỷ luật

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP