Trong nước

Khiển trách Trung tướng Nguyễn Thế Quyết

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Thế Quyết bị khiển trách do đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng và thanh lý một số hợp đồng kinh tế.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ngãi.

UBKT Trung ương nhận thấy bên cạnh một số ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP