Kinh tế

Kiểm toán Nhà nước "khui " nhiều bê bối ngân sách của một loạt địa phương

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo về hoạt động thu chi ngân sách của các tỉnh, trong đó một loạt địa phương chậm hoặc thực hiện không đúng các kết luận kiểm toán, có nhiều bê bối về ngân sách.

Trong số các tỉnh được nêu tên, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Thái Bình đều bị chỉ ra những bê bối về ngân sách trong vài năm trở lại đây.

Cụ thể, báo cáo về việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, và Bộ Tài chính, tỉnh Lào Cai cho biết, với kiến nghị thu nộp ngân sách hơn 5,1 tỷ đồng năm 2018, tỉnh này hiện mới chỉ thu được hơn 4 tỷ đồng, còn lại 1 tỷ đồng vẫn chưa được thực hiện.

Kiểm toán Nhà nước đưa ra nhiều bê bối về hoạt động thu chi ngân sách của một loạt địa phương

Các khoản kiến nghị giảm lỗ các doanh nghiệp hơn 31,4 tỷ đồng, trong đó số thực hiện xong là hơn 26,6 tỷ đồng, hơn 4,7 tỷ đồng vẫn chưa thực hiện điều chỉnh, đây là vấn đề của Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin.

Trong năm 2013-2017, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu nộp ngân sách số tiền sử dụng đất lên đến 60 tỷ đồng, tuy nhiên, theo tỉnh Lào Cai số thực hiện theo kết luận của Kiểm toán đến nay mới chỉ đạt 38,4 tỷ đồng, còn hơn 21,5 tỷ đồng chưa thực hiện được.

Tại Thái Bình, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu về cho ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 là hơn 44,7 tỷ đồng, nhưng địa phương này mới thực hiện được 7,9 tỷ đồng, còn hơn 36,7 tỷ đồng chưa thực hiện được.

Trong đó riêng kiến nghị giảm giá trị hợp đồng trong chi đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương này là hơn 14 tỷ đồng vẫn chưa được thực hiện. Hoàn ứng các khoản tạm ứng trước năm 2019 đã quá hạn hơn 13 tỷ đồng vẫn chưa được thực hiện đúng theo quy định.

Với tỉnh Điện Biên, Kiểm toán yêu cầu thu hồi kinh phí thừa hơn 3,8 tỷ đồng từ năm 2018 nhưng đến nay phần còn thiếu vẫn là hơn 37 triệu đồng. Số chi sai chế độ phải xuất toán, trong đó chi xây dựng cơ bản hơn 1,8 tỷ đồng, mới thu được hơn 1,5 tỷ đồng, còn hơn 280 tỷ đồng vẫn chưa thực hiện được.

Đáng chú ý, trong năm 2014, địa phương này cho vay, tạm ứng sai quy định số tiền lớn hơn 5,5 tỷ đồng, nhưng đến nay mới chỉ thu được 150 triệu đồng, vẫn còn hơn 5,4 tỷ đồng nữa chưa thể thu hồi được.

Đặc biệt, số chi sai chế độ phải xuất toán năm 2016 là hơn 1,8 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Trong năm 2017, kết luận kiểm toán chỉ rõ số tiền tạm ứng các dự án hết thời gian thực hiện hợp đồng phải thu hồi là gần 5,8 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu địa phương này thu hồi kinh phí thừa nộp ngân sách hơn 58,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là gần 53 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 3,5 tỷ đồng và ngân sách huyện là 1,9 tỷ đồng.

Đồng thời, kiểm toán cũng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh giảm dự toán gần 31 tỷ đồng, trong đó các khoản chi thường xuyên gần 23 tỷ đồng của tỉnh và của huyện là hơn 878 triệu đồng. Kiến nghị xử lý tài chính và xử lý khác số tiền 44,7 tỷ đồng, trong đó xử lý tài chính hơn 17,3 tỷ đồng.

Tác giả: An Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP