Kinh tế

Kim khí Miền Trung: Doanh thu khủng 1.300 tỷ, lãi nhỏ nhoi hơn 3 tỷ đồng

Doanh thu khủng nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung cũng rất nhỏ chỉ đạt 3,6 tỷ đồng, tăng đến 3,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kim khí Miền Trung đạt doanh thu nghìn tỷ, lãi lẹt đẹt hơn 3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu 1.300 tỷ đồng, tăng mạnh 669 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp chi thu về 24 tỷ đồng, tăng chỉ 5 tỷ đồng so với quý IV/2022.

Doanh thu khủng nhưng Lợi nhuận sau thuế của Kim khí Miền Trung cũng rất bèo bột chỉ đạt 3,6 tỷ đồng, tăng đến 3,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế doanh thu năm 2023 của kim khí Miền Trung đạt 3.931 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của năm lại giảm 4 tỷ đồng so với năm 2022, đạt 8 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, cơ cấu tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp này ghi nhận ở mức 725 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm phần lớn và tăng lên tư 577 tỷ đồng lên 640 tỷ đồng.

Con số này lưu giữ đều ở năm 2021 với 625 tỷ đồng và năm 2022 là 577 tỷ đồng. Điều này cho thấy, doanh nghiệp này bị chiếm dụng vốn. Đồng thời, nợ phải trả của doanh nghiệp này ở mức không phải thấp và tăng nhẹ từ 626 tỷ đồng lên 666 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn là nguồn hình thành nên nợ phải trả của kim khí Miền Trung. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ đạt 134 tỷ đồng.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP