Trong nước

Kỷ luật 2 nguyên bí thư và 2 nguyên chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và ông Nguyễn Mạnh Hùng; khiển trách ông Huỳnh Văn Tí.

Ông Huỳnh Văn Tí (trái) và ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày 26-4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, thực hiện một số dự án; để một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam.

2. Ông Huỳnh Văn Tí, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015), chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chủ trì họp cho chủ trương về phương án quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020); nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận (nhiệm kỳ 2010 - 2015), chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký một số kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương quy hoạch chi tiết và phương pháp, cách thức xác định giá đất của dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

4. Ông Lê Tiến Phương, nguyên phó bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015); nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2011 - 2016), cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở...

5. Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên phó bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020); nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2016 - 2021), cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư...

6. Ông Lương Văn Hải, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nguyên phó bí thư Ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2016 - 2021), cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng...

7. Ông Hồ Lâm, nguyên tỉnh ủy viên (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2014 - 2020), chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Tài nguyên và môi trường giai đoạn từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2020; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư...

8. Ông Võ Tấn Thái, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa, đã ký các văn bản tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định có nội dung trái pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng đất tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự thuộc khu vực núi Chín Khúc.

9. Ông Lê Văn Dẽ, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đã ký các văn bản tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định trái pháp luật về thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung.

10. Ông Diệp Dũng, nguyên thành ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương; ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, nghị quyết, thông báo triển khai huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức đại hội thành viên năm 2020 trái pháp luật và quy định của Thành ủy TP.HCM.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và các ông: Huỳnh Văn Tí, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tiến Phương, Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải, Hồ Lâm đã gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, phát sinh nhiều đơn, thư tố cáo, phản ánh kéo dài, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Vi phạm của các ông: Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ, Diệp Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và ông Nguyễn Mạnh Hùng; khiển trách ông Huỳnh Văn Tí. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải, Hồ Lâm, Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ, Diệp Dũng; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tiến Phương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân đã xử lý kỷ luật đảng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP